Wat is de betekenis van Votum?

2023-05-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Votum

[Lat. = gelofte; ook: wat beloofd is; verder. wens, bede, gebed; stem, het uitbrengen van zijn stem, van vovere, votum = gelofte afleggen; ook: wensen] 1 gelofte; 2 uitgesproken wens; pia vota, vrome wensen; 3 uitgebrachte stem; - van vertrouwen resp. v. wantrouwen, stem van s...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Votum?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Votum

gelofte; uitgebrachte stem

2023-05-29
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Votum

Votum - Belofte aan de goden, waarin men een tegenprestatie in het vooruitzicht stelde, in ruil voor de vervulling van een vraag of wens tot de goden gericht. Hierin kwam zeer goed tot uiting het praktische en zakelijke karakter van de Romeinse godsdienst. Het votum was in feite een contract tussen de mens en de godheid, waarin goed en duidelijk we...

Lees verder
2023-05-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

votum

(Lat.), in de politiek: een stemming in de volksvertegenwoordiging, de uitslag ervan; gevoteerde gelden zijn gelden die door de volksvertegenwoordiging „gevoteerd” zijn, d.w.z. toegestaan. In de protestantse kerken is het votum de formule die aan het begin van iedere kerkdienst wordt uitgesproken („Onze hulp is in de naam des Here...

Lees verder
2023-05-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Votum

stem; gelofte; goedkeurende uitspraak; wijdingsformule bij begin van een protestantse godsdienstoefening

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Votum

(Lat.) o., (vota; -s), 1. gelofte; 2. (Prot.) wijdingsformule bij het begin v.e. godsdienstoefening;— 3.uitspraak, stem : votum consultativum, raadgevende stem ; een votum van vertrouwen, van wantrouwen, door een vergadering, inz. door een volksvertegenwoordiging, uitgebrachte stem waarin het vertrouwen, resp. wantrouwen in he...

Lees verder
2023-05-29
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Vōtum

I. i, n. a. in ’t alg., gelofte, vota nuncupare of suscipere of concipere of facere, Cic., vota suscipere pro alqo, Liv., cum vos vota faceretis, ut etc., Cic., vota solvere of dissolvere, Cic., of persolvere, Plin. ep., of exsolvere, Tac., of reddere, Ov., of exs...

Lees verder
2023-05-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Votum

(Lat., wens, gebed), wijdingsformule, waarmede de eredienst in vele Protestantse kerken aanvangt.

2023-05-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

votum

(Lat.) o. gelofte, uitgesproken wens; uitgebrachte stem; goedkeuring, toestemming.

2023-05-29
Latijns-Nederlandsch Lexicon

Stephanus Axters (1937)

VOTUM

Gelofte, POTTERS IV, 23, 122. Votum absolutum, Volstrekte gelofte. Votum alternativum, Keuze latende gelofte. Votum castitatis, Gelofte van kuischheid. Votum condicionatum, Voorwaardelijke gelofte. Votum continentiae, Gelofte van onthouding. Votum disiunctivum, Keuze latende gelofte. Votum dubium, Tw...

Lees verder
2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

votum

o.; (Ned.) -s; (Lat.) vota Lat. (kies)stem, stemuitbrenging; gelofte: een votum van vertrouwen, een votum van wantrouwen, blijk van vertrouwen enz. in een ministerie.

2023-05-29
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

votum

(Lat.), o. gelofte, uitgesproken wens.

2023-05-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Votum

= gelofte, stem; vooral gebruikt i/d zin v. uitoefening v/h stemrecht; ook: op grond v/e stemming verkregen uitspraak.

2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

votum

('vo:tum) o. (-s….ta) I. Lat. < vovere, aan een godheid een gelofte doen, gelofte. II. Lat. < vovere, (door geloften) afsmeken, wensen, 1. Algm. stem op iemand van zijn wens uitgebracht. 2. Inz. blijk aan iemand gegeven: een van vertrouwen.

Lees verder
2023-05-29
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Votum

Dit woord heeft verschillende betekenissen, maar de meest gangbare is een beslissing bij stemming: de uitspraak van een lichaam door middel van stemming over het geheel of een deel van het regeringsbeleid; ook wel van een vereniging over haar bestuur. Men zegt b.v., dat uit het votum van de Kamer bleek, dat deze haar vertrouwen in de regering had v...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Votum

[Lat., gelofte, zegenwoord], o. (vota, -s), 1. gelofte; 2. (protestantisme) openingsformule van een godsdienstoefening; 3. uitspraak, stem: een van vertrouwen, blijk van vertrouwen van een vergadering, m.n. van de volksvertegenwoordiging ten aanzien van de regering.

Lees verder
2023-05-29
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

votum

votum - o., stem bij het kiezen; advies; zegewensch; gelofte,.

2023-05-29
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Votum

Votum - stem (bij het uitbrengen van stemmen).

2023-05-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Votum

lat., gelofte, verbintenis die men op zich neemt tegenover God. Meestal bestaat zij in de toezegging, een bepaalde daad te verrichten. Soms wordt bij een V. ook over anderen beschikt, bijvoorbeeld (zooals vroeger geschiedde) wanneer ouders bij de geboorte van een kind het aan het kloosterleven toewijden. Meermalen wordt een gelofte gedaan onder een...

Lees verder
2023-05-29
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Votum

o. Lat., stem.