Wat is de betekenis van Vos?

2021
2021-09-22
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Vos

De vos is een roofdier die behoort tot de familie van de hondachtigen. Vossen leven verspreid over de hele wereld. Belangrijke kenmerken van de vos zijn een kleine scheurkies in de bovenkaak en een bij daglicht elliptische pupil. Een vos leeft solitair, het is een sterk, slank dier met dunne, korte poten en een langharige oranjebruine vacht. Hij le...

Lees verder
2020
2021-09-22
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

vos

(16e eeuw) (Barg.) goud; goudstuk; gouden penning. Ook wel: goudvos. • (Der fielen rabauwen oft der Schalcken vocabulaer. 1563) • „Och, daar heb ik niet het minste trek, in, schippertje!” hervatte de molenaar luchtig; „ik wilde u enkel doen weten dat als ge mij of den rattenvanger in den „zwirlinck” hebt, gi...

Lees verder
2019
2021-09-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vos

vos - Zelfstandignaamwoord 1. (dierkunde) Vulpes vulpes, een roofdier met bruinrode kleur en dikbehaarde staart. In dit gebied zijn vossen losgelaten. 2. (scheikunde) (afkorting) afkorting voor 'Vluchtige organische stof' -> dichloorvos 3. (afkorting) afkorting voor 'Vrouwen orië...

Lees verder
2018
2021-09-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vos

vos - zelfstandig naamwoord 1. roodbruin roofdier met dikke staart ♢ er leven nog steeds vossen in de duinen 1. zo slim als een vos [heel slim] 2. een vos verliest wel zijn hare...

Lees verder
2017
2021-09-22
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Vos

1. Huisnaam: persoon wonend in het huis of de herberg genaamd De Vos of bijvoorbeeld in De Rode Vos. 2. Bijnaam voor een persoon 'als een vos', dat wil zeggen zo sluw als, of zo rood als een vos, of in verband met een andere kwalificatie die men met dit dier kan associëren. 3. Bijnaam voor een jager, in het bijzonder een jager op vossen (omdat zijn...

Lees verder
2016
2021-09-22
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

VOS

VOS staat voor Vluchtig Organische Stof. Synthetische organische stoffen die makkelijke verdampen en vaak kankerverwekkend zijn.

2016
2021-09-22
Jagersvereniging

Artikelen van de Jagers Vereniging

Vos

Vossen komen voor in bosrijke gebieden, parklandschappen, heide en venen, duinen, polders en landbouwgebieden. Eigenlijk zijn ze overal waar voedsel en dekking te vinden is, en waar een hol gegraven kan worden. In moerasgebieden zijn ook bovengrondse bouwen bekend. De vos is voornamelijk een schemer- en nachtdier. Ze leven in familiegroepen waarbij...

Lees verder
1992
2021-09-22
Symbolen

Hans Biedermann

vos

in veel volksoverleveringen (‘Reintje’) het symbool van de boosaardige sluwheid. Zijn bruinrode pels herinnert aan het vuur, wat hem (net als de lynx en zelfs de eekhoorn) in het gevolg van de duivel schaart.

1990
2021-09-22
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

vos

vos - Algemene term voor verschillende soorten uit de familie van de Canidae, met name voor die van het genus Vulpes, zoals de rode of gewone vos (V. vulpes), die zowel in de Oude als de Nieuwe Wereld voorkomt. Een aantal andere vossensoorten behoren tot andere genera dan Vulpes, zoals de Noord-Amerikaanse grijze vos, de poolvos, de grootoorvos en...

Lees verder
1984
2021-09-22
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

vos

roofdier uit de familie hondachtigen. De vos is lichttot donkerroodbruin gekleurd met witte onderzijde en staartpunt; hij heeft een lichaamslengte van 58-77 cm (staartlengte 23-52 cm) en is 4-10 kg zwaar. Tegenwoordig is de vos in WestEuropa een van de grootste landroofdieren. In Nederland en België komt hij vnl. in het oosten, midden en zuide...

Lees verder
1981
2021-09-22
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vos

1. de Europese of rode vos is een roofdier van 90 cm lengte uit de familie der hondachtigen. Hij woont in holen en is nuttig door zijn jacht op muizen, van de andere kant echter schadelijk door zijn roof op de wildstand en diefstal van pluimvee. Zijn huid heeft waarde. Gezochte variëteiten, die in farms gefokt worden, zijn de zilvervos, pool-...

Lees verder
1973
2021-09-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vos

m. (-sen), 1. Vulpes vulpes, de gewone of rode vos, zoogdiersoort uit de familie hondachtigen (>vossen); (spr.) de — verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken, al wordt men ouder, zijn hebbelijkheden verliest men niet; als de de passie preekt, boer, pas op je ganzen, vertrouw een huichelaar het allerminst; 2. listig mens: een sluwe...

Lees verder
1969
2021-09-22
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Vos

Vos - zie A. C. van Thijn (‘Anneke’).

1964
2021-09-22
voornamen

Voornamenboek

Vos

m Zie Fos. De combinatie van voornamen Jan Vos komt in een familie traditioneel voor.

Lees verder
1958
2021-09-22
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

VOS

(Fr.: foks). Roofdier. Komt af en toe voor in Z.O.-Frl., o.a. in de staatsbossen bij Appelscha. Ook in de terpen gevonden.

Lees verder
1952
2021-09-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vos

s., foks(e); mannelijke —, rikelfoks; vrouwelijke —, moerfoks; (bruin paard) fos.

1950
2021-09-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vos

m. (-sen), 1. geslacht van zoogdieren (Vulpes) uit de familie der honden ; inz. de Europese vos (Vulpes vulpes), van bruinrode kleur, met dik behaarde staart en loodrecht gespleten pupil, bekend om zijn fijne zintuigen, zijn „slimheid” en diefachtige aard : de vossen leven in holen en gaan afzonderlijk op jacht; &md...

Lees verder
1949
2021-09-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vos

roofdier behorende tot de Hondachtigen. Behalve de uitheemse Poolvos (Alopex lagopus) ’s zomers grijs, ’s winters wit, lioge Noorden en de Steppen V. (A. corsac) of Korsak, ’s zomers rood, ’s winters vuilwit, steppen van Midden-Azië, gejaagd om de vacht, behoort hiertoe de Rode V. (Vulpes) of echte V. Vacht roodachtig g...

Lees verder
1933
2021-09-22
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Vos

fam. der hondachtige roofdieren, o/h geheele N. halfrond voork., met spitsen snuit en langen, vollen staart. De in Europa, ook in Ned., meest voork. soort is de gewone vos, bruin v. kleur, die in bolen leeft en ’s nachts op roof uitgaat. Vele vossensoorten (o.a. Zilvervos en Poolvos) zijn zeer gezocht om hun pels; de Zilvervos wordt voor dat...

Lees verder
1933
2021-09-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vos

1° ➝ Hondachtigen. 2° Vos noemt men een paard met min of meer donkerbruin getinte haarkleur. De manen en staart-haren zijn van dezelfde kleur of lichter. Zijn deze en de onderbeenen zwart, dan spreekt men van bruin paard. Al naar de tinten noemt men ze wel licht-, donker-, goud-, koper-, zweet- en leemvos. Verheij.

Lees verder