Wat is de betekenis van voorstellen?

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

voorstellen

voorstellen - Werkwoord 1. (ditr) het voorleggen van een idee aan iemand Ik stelde hem voor om naar de bioscoop te gaan. Zij kregen een andere betalingswijze voorgesteld. 2. (ov) het geven van een beeld van iets ...

2024-02-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

voorstellen

voorstellen - regelmatig werkwoord uitspraak: voor-stel-len 1. het erop laten lijken ♢ in dat toneelstuk stelt hij de koning voor 1. dat stelt niets voor [dat is niets, waardeloos] ...

2024-02-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Voorstellen

v., foarstelle; (een voorstel doen), útstelle, foarslaen; zich —, jin bikend meitsje; iem. aan een ander -, immen bikend meitsje; iets mooier - dan het is, eat (moai) bilizze; iets minder ernstigdan het is, eat biklauwe, bidraeije, bi-, forhimmelje; iets erger, groter...

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Voorstellen

(stelde voor, heeft voorgesteld), 1. voor (iets) stellen, plaatsen; — thans alleen oneig. van personen die men voor anderen leidt om ze bekend te maken, persoonlijk bekendmaken, introduceren: iem. aan zijn familie voorstellen; zich laten voorstellen; hij is aan de koningin voorgesteld ; — (wederk.) zich voorstellen,...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

voorstellen

I. stelde voor, heeft voor'gesteld; 1. inleiden, in een gezelschap; introduceren, iem. persoonlijk bekend maken: iem. aan zijn familie voorstellen; ik heb ze aan elkaar voorgesteld; 2. een voorstel doen, aan iems. beslissing onderwerpen: hij stelde voor naar Z. te reizen; 3. afbeelden, verbeelden: David voorgesteld als harpspeler; dit schilder...

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

voorstellen

('vo:r) (stelde voor, heeft voorgesteld) 1. ervóór stellen, plaatsen, zetten. 2. persoonlijk bekendmaken, inleiden in een gezelschap : iemand aan zijn familie -; mag ik mij even -, ik ben of mijn naam is... 3. afbeelden : hier is David als harpspeler voorgesteld. 4. moeten weergeven : het toneel stelt een salon voor. 5. de ro...

2024-02-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Voorstellen

(stelde voor, heeft voorgesteld), 1. inleiden bij anderen, kennis laten maken, introduceren: zich laten -; zich -, zich met zijn naam bekend maken; ook in een bepaalde kwaliteit; 2. zich iets -, het zich voor de geest stellen, zich een denkbeeld ervan vormen: zich iets levendig kunnen voorstellen, het zich best kunnen indenken, begrijpen; ik stel...

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VOORSTELLEN

VOORSTELLEN - (stelde voor, heeft voorgesteld), voor (iets) stellen, zetten, plaatsen; — iem. persoonlijk bekendmaken : iem. aan zijne familie voorstellen; zich laten voorstellen; hij is aan de koningin voorgesteld, voor het eerst bij haar binnengeleid; — vertoonen, de rol spelen van: hij stelt in dat stuk Othello voor; — van av...

2024-02-22
Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Voorstellen

VOORSTELLEN, tot algemeen welzijn van de geheele Broederschap, of van eene enkele Loge te doen, daartoe heeft ieder Vrijmetselaar het regt, wanneer hij de daarbij de Orde in acht neemt, welke in elke vereeniging is voorgeschreven. Zoo kan b.v. in de meeste werkpl, en te regt, slechts een M V. M. een Kandidaat voorstellen, enz.