Wat is de betekenis van voet?

2024-02-25
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink (2022)

Voet

Sokkel van een gebitsmodel.

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

voet

voet - Zelfstandignaamwoord 1. (anatomie) voortzetting van het been beneden de enkel; lichaamsdeel waar een mens en dier op staan 2. de bodem van iets, specifiek iets dat ter ondersteuning dient 3. (eenheid), (verouderd) oude lengtemaat, de exacte lengte is streekafhankelijk, bijvoorbeeld de Engelse voet is 0,3048 meter, de Amsterdams...

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

voet

voet - zelfstandig naamwoord 1. deel van je lichaam onderaan je been ♢ ik heb mijn voeten nodig om te staan en te lopen 1. onder de voet gelopen worden [weggedrukt door een menigte] ...

2024-02-25
Wielersportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

voet

→ kloot

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

voet

- met iemands voeten spelen, met iemand sollen, iemand voor de gek houden. Maar neen, de provincie durft blijkbaar de knoop niet door te hakken en blijft het dossier maar voor zich opschuiven. Bovendien heeft Vera Dua laten weten dat het stort in 2003 dicht gaat; daar houden wij ons aan. We laten ons niet met onze voeten spelen. - HN, 03-10-...

2024-02-25
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Voet

De voet wijst op het eigen standpunt, op een voorspoedige levensweg - wat niet opgaat, wanneer de voet verwond is. Wie zichzelf in een droom zonder voet of been ziet, moet er rekening mee houden, dat hij z’n houvast of z’n reële instelling tegenover het leven kan verliezen. En degene die een kolossale uitvoering van z’n eigen...

2024-02-25
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

voet

In de historische eedformule bij Gods voeten worden God en zijn voeten tot getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt kon worden. Hieruit is vóór de 17de eeuw waarschijnlijk gans hoeren...

2024-02-25
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Voet

(Engels: foot, ft) Een vooral in de luchtvaart nog volop in gebruik zijnde lengtemaat, afkomstig uit de Angelsaksische landen. Een voet komt overeen met ongeveer 30 cm (0,3048 m). In vroeger tijden werden nog andere voeten gebruikt, zoals de Amsterdamse voet (= 28,31 cm), de Rijnlandse voet (= 31,39 cm) en de Antwerpse voet (= 28,7 cm). Zie ook: g...

2024-02-25
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

voet

onderkant van de bladzijde foot of the page; bottom of the page.

2024-02-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

voet

voet - Delen van het lichaam van een mens of een dier, gewoonlijk met tenen, die zich bevinden onder het enkelgewricht van de benen of poten, met als belangrijkste functie het bieden van steun en voortbeweging. Gebruik 'handen (dierlijke of menselijke lichaamsdelen' voor de uiteinden van armen.

2024-02-25
Reclame woordenboek

Frans van Lier (1987)

Voet

Onderkant letterstaafje. Ondergrond van een cliché, om het in de drukplaat op dezelfde hoogte te doen komen als de tekst.

2024-02-25
Droom lexicon

G. Senger (1985)

Voet

De conditie van uw voeten bepaalt hoe u door het leven gaat. Als u in de droom nauwelijks de ene voet voor de andere kunt krijgen, is er in uw leven een situatie van verlammende stilstand ontstaan. Of leeft u misschien op ‘een te grote voet’? Heel vaak transponeert men een uitdrukking letterlijk in de droom.De voet is echter niet alleen...

2024-02-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

voet

lengtemaat, gebruikelijk in verschillende landen. Amsterdamse voet: 0,283 m; Rijnlandse voet: 0,314 m; Engelse voet (foot): 0,3048 m.

2024-02-25
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

voet

1. In versch. verb. met voorzetsels: iets aan zijn voeten vagen, vegen e.d., aan zijn laars lappen, maling hebben aan iets, zich niets aantrekken van iets enz.; ook: zijn voeten vagen, vegen aan iets, niets uitvoeren. Dat bidden van Emke is een ding waarvoor hij zich moet in acht nemen. Het is duidelijk dat zij omgaat met de Heilige G...

2024-02-25
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

voet

algemeen, gespierd orgaan bij weekdieren. Is bij schelpdieren graaforgaan, bij slakken kruiporgaan (kruipzool), bij inktvissen ➝ trechter en armen (aan kop).

2024-02-25
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

voet

(de, -en), (ook:) 1. been met voet. Waarop één van de dames: Naai ons maar! Ging zitten met gespreide voeten! (Cairo 1978b: 281). 2. (ook mv.), vrouwelijk schaamdeel. Meisje, heb je je ‘voeten' gewassen? vroeg Ma Lien eensklaps aan Cynthia. Die werd groot, zou onverwachts ook 'peetje' krijgen. Een vrouw hoorde bo...

2024-02-25
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

voet

bij orgel gebruikelijke aanduiding (symbool: ’) van de toonhoogte. Een open labiaalpijp die de toon C doet horen is ca 8 voet (ca 2,63 m) lang. Bij een lengte van 4 voet klinkt de pijp een octaaf hoger, bij een lengte van 16 voet een octaaf lager.

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

voet

liggaamsdeel van mens en dier waarmee geloop word; onderste gedeelte van iets; lengtemaat; versmaatgroep; gevoet, bevel om perd (esel) sy poot te laat optel.

2024-02-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Voet

wordt gebruikt in vele betekenissen, b.v. (1) Lichaamsdeel bij mens en dier. (2) In de plantk. het onderste gedeelte b.v. v. van een bol, de schijf. (3) Gedeelte waarop een voorwerp steunt, b.v. voet van een ploeg. (4) Oude lengtemaat, ontleend aan de lengte van de menselijke voet, van streek tot streek verschillend. de meest gebruikte is de R...

2024-02-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Voet

pes (mv. pedes); zie ook klomp-, plat- en spreid-v.