Wat is de betekenis van voet?

2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

voet

voet - Zelfstandignaamwoord 1. (anatomie) voortzetting van het been beneden de enkel; lichaamsdeel waar een mens en dier op staan 2. de bodem van iets, specifiek iets dat ter ondersteuning dient 3. (eenheid), (verouderd) oude lengtemaat, de exacte lengte is streekafhankelijk, bijvoorbeeld de Engelse voet is 0,3048 meter, de Amsterdams...

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

voet

voet - zelfstandig naamwoord 1. deel van je lichaam onderaan je been ♢ ik heb mijn voeten nodig om te staan en te lopen 1. onder de voet gelopen worden [weggedrukt door een menigte] ...

Lees verder
2009
2022-08-18
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

voet

→ kloot

1997
2022-08-18
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

voet

In de historische eedformule bij Gods voeten worden God en zijn voeten tot getuigen aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om anderen niet te kwetsen, verbasterd en dus afgezwakt kon worden. Hieruit is vóór de 17de eeuw waarschijnlijk gans hoeren...

Lees verder
1993
2022-08-18
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Voet

(Engels: foot, ft) Een vooral in de luchtvaart nog volop in gebruik zijnde lengtemaat, afkomstig uit de Angelsaksische landen. Een voet komt overeen met ongeveer 30 cm (0,3048 m). In vroeger tijden werden nog andere voeten gebruikt, zoals de Amsterdamse voet (= 28,31 cm), de Rijnlandse voet (= 31,39 cm) en de Antwerpse voet (= 28,7 cm). Zie ook: g...

Lees verder
1990
2022-08-18
BDI

BDI terminologie

voet

onderkant van de bladzijde foot of the page; bottom of the page.

1990
2022-08-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

voet

voet - Delen van het lichaam van een mens of een dier, gewoonlijk met tenen, die zich bevinden onder het enkelgewricht van de benen of poten, met als belangrijkste functie het bieden van steun en voortbeweging. Gebruik 'handen (dierlijke of menselijke lichaamsdelen' voor de uiteinden van armen.

1987
2022-08-18
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Voet

Onderkant letterstaafje. Ondergrond van een cliché, om het in de drukplaat op dezelfde hoogte te doen komen als de tekst.

Lees verder
1981
2022-08-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

voet

lengtemaat, gebruikelijk in verschillende landen. Amsterdamse voet: 0,283 m; Rijnlandse voet: 0,314 m; Engelse voet (foot): 0,3048 m.

Lees verder
1974
2022-08-18
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

voet

algemeen, gespierd orgaan bij weekdieren. Is bij schelpdieren graaforgaan, bij slakken kruiporgaan (kruipzool), bij inktvissen ➝ trechter en armen (aan kop).

1962
2022-08-18
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

voet

bij orgel gebruikelijke aanduiding (symbool: ’) van de toonhoogte. Een open labiaalpijp die de toon C doet horen is ca 8 voet (ca 2,63 m) lang. Bij een lengte van 4 voet klinkt de pijp een octaaf hoger, bij een lengte van 16 voet een octaaf lager.

Lees verder
1954
2022-08-18
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Voet

pes (mv. pedes); zie ook klomp-, plat- en spreid-v.

1954
2022-08-18
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Voet

wordt gebruikt in vele betekenissen, b.v. (1) Lichaamsdeel bij mens en dier. (2) In de plantk. het onderste gedeelte b.v. v. van een bol, de schijf. (3) Gedeelte waarop een voorwerp steunt, b.v. voet van een ploeg. (4) Oude lengtemaat, ontleend aan de lengte van de menselijke voet, van streek tot streek verschillend. de meest gebruikte is de R...

Lees verder
1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Voet

s., foet, pl. f u o t t e n; te —, rinnende, geandefoet, to gean, op it skuonmakkersweintsje, mei de bilwein, mei it arbeidershynder; iem. voor de -en lopen, immen om ’e teannen rinne; zich uit de -en maken, fan ruten spylje, fuortstrike, útnaeije, útsnije; — bij stuk houden,...

Lees verder
1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Voet

m. (-en), 1. lichaamsdeel waarop men staat, het naar voren gerichte onderste gedeelte (of liever de voortzetting) van het been beneden de enkel, door een gewricht er mee verbonden, bij de mens en bij sommige dieren : de mens en de vogels hebben twee voeten; grote, kleine, fijne, lompe voeten; zijn voet is verstuikt: — ...

Lees verder
1949
2022-08-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Voet

(van de mens), bestaat uit 1. de voetwortel, die met een gewricht (enkel) verbonden is met het scheenbeen en kuitbeen; 2. middenvoetsbeenderen-, tenen. Elke teen bestaat uit 3 kootjes behalve de grote teen; z Voetafwijkingen.

Lees verder
1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

voet

m., in bet. 1, 2, 3, 4 voeten (1 het onderste deel van het been bij mensen, ook: het afdruksel v. e. voet, het deel ener kous, dat de voet bedekt; 2 oude maat; 3 evenmatig deel van een vers; 4 onderste gedeelte van iets, steunvlak; 5 manier, wijze): 1. plat(te) voeten; voet voor voet; onder de voet(en) halen, a) afbreken, b) te voorschijn halen; on...

Lees verder
1933
2022-08-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Voet

1) onderste deel v/h been v/d mensch, bestaande uit voetwortel, middelvoet en teenen; 2) oude lengtemaat v. ± 30 cm: A'damsche v. = 0,285 m, Rijnlandsche v. = 0,314 m, Engelsche v. = 0,304 m, Parijsche v. = 0,3248 m. Thans wordt algemeen gerekend 1000 v. — 300 m; 3) i/d dichtkunst: evenmatig deel v/e vers: jambe en trochaeus.

Lees verder
1933
2022-08-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Voet

Het onderste deel der ledematen bij de gewervelde landdieren; bij den mensch alleen van de achterste ledematen. Zij vormen het steunvlak, waarmede de dieren bij staan of loopen op den grond rusten. De beenderen, welke de v. steunen, nl. de → voetwortelbeentjes, de middenvoetbeentjes en de teenleden, vormen gezamenlijk het voetskelet. Bij de la...

Lees verder
1929
2022-08-18
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Voet

Pes, m.v. pedes, het onderste gedeelte der onderste ledematen; bestaat uit den voetwortel (tarsus), den middelvoet (metatarsus) en de teenen (digiti). De voetwortel bevat 7 korte en dikke beenderen, die echter niet, zooals dit bij den handwortel het geval is, in twee rijen gerangschikt zijn, doch deels boven, deel...

Lees verder