Wat is de betekenis van vliegen?

2020
2021-11-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

vliegen

Het begrip vliegen heeft 8 verschillende betekenissen: 1) voortbewegen door de lucht. zich op eigen kracht, vooral door gebruik te maken van vleugels, door de lucht voortbewegen. 2) door de lucht transporteren. met een vliegtoestel door de lucht transporteren. 3) zich snel verplaatsen. zich met grote snelheid verplaatsen; zic...

Lees verder
2019
2021-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vliegen

vliegen - Werkwoord 1. (inerg) zich door de lucht voortbewegen Hoe vaak per jaar vliegt u naar het buitenland? 2. (insecten) Brachycera insecten behorend tot de orde der tweevleugeligen vliegen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord vlieg Woordh...

Lees verder
2018
2021-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vliegen

vliegen - onregelmatig werkwoord uitspraak: vlie-gen 1. met vleugels door de lucht voortbewegen ♢ alle vogels vliegen 1. hij ziet ze vliegen [is gek] 2. erin vlieg...

Lees verder
2017
2021-11-27
Junkies en dealers

Jargon & Slang van Junkies en dealers

Vliegen

Vliegen - aan het vliegen zijn: Vlaamse uitdr. voor high zijn.

2010
2021-11-27
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

vliegen

vliegen: zeer snel koersen; 'de lucht in vliegen' is gekatapulteerd worden na een valpartij; 'vanaf de start erin vliegen' betekent onmiddellijk na het startschot aanvallen; vliegende etappe, vliegende start.

2009
2021-11-27
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

vliegen

(onov ww; vloog; is gevlogen) 1 - zeer snel rijden: vliegende start, start waarbij het punt dat als begin geldt, in (volle) vaart verlaten, gepasseerd wordt. 2 - erin vliegen; met veel inzet en enthousiasme demarreren, aanvallen; vanaf de start vloog hij erin, vanaf het moment van vertrek zat hij voor in het peloton en plaatste hij aanvallen. • Ja...

Lees verder
2005
2021-11-27
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

vliegen

Diverse leden van het Nederlandse koningshuis hebben of hadden een passie voor het vliegen. Het begon met prins Bernhard, die alle mogelijke toestellen vloog en als eerste persoon van koninklijken bloede door de geluidsbarrière brak. In 1934, op 23-jarige leeftijd, maakte de prins voor het eerst alleen een vlucht. Hij had een paar uur vliegl...

Lees verder
1997
2021-11-27
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

vliegen

De verwensingen vlieg naar de maan, vlieg (maar) omhoog!, ga eens vliegen! en vlieg op! betekenen ‘maak dat je wegkomt’. De verwensing wordt gebruikt in geval van verontwaardiging, boosheid, woede. De verwenser wil een aangesprokene zijn wil opleggen. Vandaar de gebiedende wijs, ook in verwensingen als laat hem vliegen!...

Lees verder
1994
2021-11-27
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Vliegen

Vliegen, Willem Hubert, Nederlands politicus, *20.11.1862 Gulpen, +19.6.1947 Bloemendaal. Vliegen was typograaf; hij werd lid van de Socialistenbond, maar brak met de leider Ferdinand → Domela Nieuwenhuis. Hij was medeoprichter van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (sdap). Van 1906-1925 was hij voorzitter van deze partij. In 1902 werd hij r...

Lees verder
1981
2021-11-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vliegen

insekten die tot de orde der tweevleugeligen behoren. De achtervleugels zijn slechts als kleine kolfjes aanwezig. De mondwerktuigen zijn likkend (kamerviieg) of stekend (daas). Vele vliegen zuigen bloed, zoals de stalvlieg en de daas. De kamerviieg is wegens het overbrengen van ziektekiemen schadelijk. Zij legt haar eieren in rottende stoffen en in...

Lees verder
1973
2021-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vliegen

(vloog, heeft en is gevlogen), 1. zich met behulp van vleugels in de lucht voortbewegen (➝ vliegvermogen): de meeuwen — boven zee; hij vliegt niet hoog, munt niet uit door scherpzinnigheid; hoger willen — dan men kan, een hogere staat voeren dan waartoe men bemiddeld is; (gemeenz.) hij ziet ze hij is niet goed wijs; erin — , a. t...

Lees verder
1970
2021-11-27
Encyclopedie van het dierenrijk

Schrijver op Ensie

Vliegen

Onderorde Brachycera Vliegen Families: Stratiomyidae Wapenvliegen (Stratiomys), Rhagionidae Snavelvliegen (Atherix), Tabanidae Dazen (Chrysops, Chrysozona, Tabanus), Asilidae Roofvliegen (Asilus), Bombyliidae Hommelvliegen (Anthrax, Bornbylius), Empididae Dansvliegen (Hilara), Phoridae Racevliegen (Rutilia), Syrphidae Zweefvliegen (Eristalis, Milos...

Lees verder
1954
2021-11-27
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Vliegen

tweevleugelige insecten (diptera), welke soms zelf of door hun larven, in veel gevallen echter door het overbrengen van smetstoffen, gevaarlijk zijn voor de mens. Meestal gaat het om specifieke besmettingen door zeer bepaalde geslachten of soorten van vl. overgebracht. zie ook glossina, horzels, tsetsevlieg, zandvliegjes.

1952
2021-11-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vliegen

v., fleane, f l e a c h, f l e i n; wjokje, wjukje; gebrekkig —, wjokkelje wjukkelje; zigzagsgewijze(van spreeuwenzwermen), fûkje; aanhoudend gonzend —, (van insecten om de lamp) teure; erin —, yn ’e lampe fleane; onder het —, yn ’e fle...

Lees verder
1950
2021-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vliegen

(vloog, heeft en is gevlogen), 1. door middel van vleugels zich in de lucht verheffen en voortbewegen : vogels, kevers, vlinders vliegen; de jongen leren vliegen; hoog, laag, in kringen vliegen ; — in fig. uitdr.: hij vliegt niet hoog, munt niet uit door scherpzinnigheid; — hoger willen vliegen dan men kan...

Lees verder
1949
2021-11-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vliegen

tweevleugelige insecten. Vormen 2 groepen en ca 25 families. Vb. bremzen, roof-V., zweef-V., luis-V., de echte F.; en de gewone huis-V. (Musea domestica).

Lees verder
1937
2021-11-27
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

vliegen

vloog, h. en is gevlogen (1 op vleugels zich in de lucht bewegen; 2 met een bestuurbare vliegmachine zich door de lucht voortbewegen; 3 zich zeer snel bewegen; 4 snel voorbijgaan). 1. de roofvogels vliegen in kringen; de zwaluwen vliegen naar ‘t Zuiden; zegsw. hoger vliegen dan men kan, een grotere staat voeren dan men financieel vermag, verg...

Lees verder
1933
2021-11-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Vliegen

2-vIeugeIige insecten, bestaande in tal v. soorten, leggen hun eieren in afval, bedorven vleesch, enz.; deels bloedzuigers. Zij zijn gevaarlijk als overbrengers v. ziektekiemen; meest bekende soorten de huis-v, en de groote blauwe brom-v.

1933
2021-11-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vliegen

1° De onderorde der v. of Brachycera: tweevleugelige insecten met korte sprieten, waartoe behooren de echte v., de zweefvliegen, de steekvliegen, de luisvliegen. 2° De fam. der echte v. (Muscidae), met zuigsnuit, maden en tonvormige poppen. Voornaamste soorten: → huisvlieg, kleine kamervlieg, steekvlieg, bromvlieg, vleeschvlieg. V. zij...

Lees verder
1916
2021-11-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vliegen

Vliegen - een groep der Tweevleugelige insecten, ten deele na verwant met de muggen, ten deele een afzonderlijke onderorde vormende (Brachycera). Over het algemeen is de lichaamsbouw veel forscher dan die der muggen en zijn de sprieten kort; er komen echter groote verschillen voor. De meest bekende zijn de zweefvliegen, de horzels, de luisvliegen,...

Lees verder