Wat is de betekenis van verticale overeenkomst?

2024-06-17
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Verticale overeenkomst

Overeenkomsten tussen elk in hetzelfde stadium van de productie- of distributieketen werkzame ondernemingen en die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde producten of diensten kunnen kopen, verkopen of doorverkopen (Mededingingswet Tekst & Commentaar, p. 19). Het gaat hier met name om verschillende overeenkomsten ove...

2024-06-17
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

verticale overeenkomst

verticale overeenkomst - Een afspraak tussen een bedrijf en zijn afnemers over zaken als verkoopprijs en manier van distributie.

2024-06-17
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Verticale overeenkomst

Overeenkomst tussen ondernemingen in een bedrijfskolom.