Wat is de betekenis van Verticale prijsbinding?

2024-07-24
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

verticale prijsbinding

Systeem van prijsafspraken voor producten, waarbij producenten dwingend de te hanteren consumentenprijs aan detaillisten kunnen opleggen. Sinds 1967 is dit door de Nederlandse overheid voor alle producten, met uitzondering van boeken, verboden.

2024-07-24
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Verticale prijsbinding

Hiervan is sprake indien een individuele producent of importeur zijn wederverkopers verplicht - de tussenhandel waaronder de detailhandel - om het produkt tegen een door hem vastgestelde prijs te verkopen. Er zijn twee vormen van deze prijsbinding: individuele en collectieve. Bij de laatste hebben een aantal producenten of importeurs deze prijsbind...

2024-07-24
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

verticale prijsbinding

in het ‘Reglement handelsverkeer van boeken’ in Nederland vastgelegd recht van de uitgever om eenzijdig de verkoopprijs van zijn uitgaven vast te stellen, die van toepassing is in de gehele branche.

2024-07-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verticale prijsbinding

vaststelling door de aanbieder van een bepaald artikel of een bepaalde dienst van de prijs die al zijn afnemers bij verkoop van die artikelen of diensten in acht dienen te nemen. Verticale prijsbinding staat in tegenstelling tot de horizontale prijsbinding, prijsafspraken tussen de aanbieders onderling. De aanbieder is meestal een fabrikant, m.n. e...