Wat is de betekenis van Verticale communicatie?

1992
2021-01-25
PR Begrippen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Verticale communicatie

Verticale communicatie is communicatie van de leiding naar de medewerkers (top-down) of omgekeerd (bottom-up).