Wat is de betekenis van Overeenkomst?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

overeenkomst

overeenkomst - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-ver-een-komst 1. het op elkaar lijken ♢ er is veel overeenkomst tussen die broers 2. wat je met elkaar hebt afgesproken ♢ de overeenkomst luidt...

2024-05-20
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Overeenkomst

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aan gaan.

2024-05-20
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Overeenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien. Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkoms...

2024-05-20
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Overeenkomst

Meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.

2024-05-20
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

overeenkomst

schriftelijk vastgelegde overeenkomst waarin de aard, omvang, duur en kosten van de dienstverlening van de provinciale bibliotheekcentrale aan een plaatselijke bibliotheek zijn geregeld.

2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Overeenkomst

s., oerienkomst; (afspraak) akkoart (it); eenmet iem. treffen, mei immen akkoartsje, yn sé gean; met iem. tot eengeraken, mei immen yn it akkoart komme; — met iets hebben, oan eat lynje; geenmet iets hebben, earne gjin aerd fan hawwe.

2024-05-20
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Overeenkomst

v. (en), 1. gelijkheid, volkomen overeenstemming: een toevallige overeenkomst van naam; 2. gelijkenis, overeenstemming in bep. opzichten: het aanwijzen van punten van overeenkomst tussen twee zaken; 3. het niet met elkaar in strijd zijn, het bij elkaar passen, harmonie: de mededeelzaamheid van de spreker is in overeenkomst met...