Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Gepubliceerd op 13-09-2021

Verticale overeenkomst

betekenis & definitie

Overeenkomsten tussen elk in hetzelfde stadium van de productie- of distributieketen werkzame ondernemingen en die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde producten of diensten kunnen kopen, verkopen of doorverkopen (Mededingingswet Tekst & Commentaar, p. 19).

Het gaat hier met name om verschillende overeenkomsten over distributie: alleenverkoopovereenkomsten, exclusieve afname overeenkomsten, selectieve distributie en franchising (Mededingingswet: Tekst & Commentaar, p. 19).

Zie ook: horizontale overeenkomst.

< >