Wat is de betekenis van Interne communicatie?

2024-07-15
De Communicatieprofessional

Piet Hein Coebergh (2015)

interne communicatie

Communicatie gericht op medewerkers.

2024-07-15
Inge Welzen

Student Bedrijfscommunicatie

Interne communicatie

Interne communicatie is alle communicatie die wordt gebruikt binnen een organisatie. Anders gezegd houdt de interne communicatie de informatieoverdracht in tussen mensen die werkzaam zijn binnen dezelfde organisatie. De communicatie binnen een organisatie omvat niet alleen de informatieoverdracht van het management naar de medewerkers (top-down com...

2024-07-15
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

interne communicatie

Communicatie tussen personen of groepen binnen één organisatie.

2024-07-15
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Interne communicatie

Interne communicatie verwijst naar alle communicatie tussen personen c.q. af¬delingen binnen een organisatie, in het bijzonder tussen leidingge¬vende niveaus en employees. Voorbeelden: - De directie van een bedrijf laat een brochure onder de medewer¬kers van dit bedrijf verspreiden, waarin het belang van een nieu¬we reclamecampagne...

2024-07-15
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

interne communicatie

Alle communicatie tussen individuen en groepen individuen binnen (de open grenzen van) een organisatie, veelal met als doel de opleiding, voorlichting en motivatie van het personeel te bevorderen.

2024-07-15
Psychologie en Sociologie

Ella Wijsman (1992)

Interne communicatie

Communicatie binnen de organisatie.