Wat is de betekenis van van recentere datum?

2020
2021-07-29
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

van recentere datum

daterend van korter geleden dan iets anders. Voorbeelden: Het meesterwerk had ook van recenter datum kunnen zijn, want het onderwerp is de mens van nu nog steeds uit het hart gegrepen. http://www.kuleuven.ac.be/thomas/actualiteit/indekijker/19/didactisch.htm, 2002 De vergelijkende taalkunde heeft echter vastgesteld dat die vor...

Lees verder