2020-04-06

Validiteit en betrouwbaarheid

Om zowel de validiteit als betrouwbaarheid van omgevingsanalyses te verzekeren, dienen in de onderzoeksopzet de uitgangspunten en methoden van wetenschappelijk onderzoek zoveel mogelijk te worden toegepast. Dit betekent vooral dat de objectiviteit van de onderzoeker, de meetnauwkeurigheid en een empirische onderzoeksbenadering moeten worden geborgd, ondanks de vaak beperkte tijd en middelen. Validiteit en betrouwbaarheid moeten ook zoveel mogelijk worden gewaarborgd bij onderzoek om data te ve...