Validiteit en betrouwbaarheid betekenis & definitie

Om zowel de validiteit als betrouwbaarheid van omgevingsanalyses te verzekeren, dienen in de onderzoeksopzet de uitgangspunten en methoden van wetenschappelijk onderzoek zoveel mogelijk te worden toegepast.

Dit betekent vooral dat de objectiviteit van de onderzoeker, de meetnauwkeurigheid en een empirische onderzoeksbenadering moeten worden geborgd, ondanks de vaak beperkte tijd en middelen.

Validiteit en betrouwbaarheid moeten ook zoveel mogelijk worden gewaarborgd bij onderzoek om data te verzamelen. Betrokkenen dienen zichzelf steeds af te vragen of de gebruikte gegevens meten wat zij zouden moeten meten en of een ander onderzoek dezelfde resultaten zou opleveren. Indien validiteit en betrouwbaarheid van omgevingsonderzoek niet zijn verzekerd, wordt de kans groter dat verkeerde beslissingen worden genomen.