Wat is de betekenis van Validiteit?

2021
2023-02-05
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Validiteit

Validiteit wordt gebruikt in het onderzoek om aan te tonen of een bepaald meetinstrument meet wat het zou moeten meten. Hierbij wordt gekeken naar de overeenkomst tussen de resultaten en het verschijnsel dat men wilt meten. Validiteit is een maatstaf voor de kwaliteit van onderzoek. Binnen het (wetenschappelijk) onderzoek is de mate van validiteit...

Lees verder
2019
2023-02-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

validiteit

validiteit - Zelfstandignaamwoord 1. geldigheid Woordherkomst Van het Engelse validity of het Franse validité, van het Latijnse 'validitas' met het achtervoegsel -iteit Verwante begrippen valide

Lees verder
2018
2023-02-05
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Validiteit

De mate waarin een variabele het bedoelde concept meet, geldigheid (onderzoeksjargon).

2017
2023-02-05
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

Validiteit

de mate waarin men meet wat men wil meten.

2016
2023-02-05
Cito

Onderzoek & Wetenschap

Validiteit

De validiteit van een toets is de eigenschap dat de toets meet wat de constructeur bedoeld heeft ermee te meten. Aangezien een toets veel en uiteenlopende bedoelingen kan hebben zijn er evenzoveel validiteiten te onderscheiden, die een toets in verschillende mate kan bezitten. In de literatuur komen veel verschillende benamingen en definities van v...

Lees verder
2016
2023-02-05
Cijfers spreken

Cijfers spreken

validiteit

Kwaliteitsbegrip voor metingen (en/of meetinstrumenten) dat betrekking heeft op de mate waarin werkelijk datgene wordt gemeten wat de onderzoeker bedoelt.

2015
2023-02-05
De Communicatie professional

De Communicatie professional

validiteit

De mate waarin een onderzoek het probleem daadwerkelijk test.

2014
2023-02-05
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Validiteit

Validiteit - de mate waarin men meet wat men wil meten, oftewel hoe goed het begrip-zoals-bedoeld wordt gemeten.

2012
2023-02-05
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

validiteit

De mate waarin wat we meten, overeenkomt met wat we beogen te meten.

2012
2023-02-05
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren

Validiteit

Validiteit heeft betrekking op de relevantie van de resultaten en conclusies.

2011
2023-02-05
Groepen in focus

Begrippenlijst bij het boek "Groepen in focus"

Validiteit

Validiteit ligt in het geval van kwalitatief onderzoek met name op de authenticiteit van de verkregen informatie. Met andere woorden: de resultaten zijn betekenisvol binnen de context van het dagelijks leven van de consument. In plaats van validiteit wordt er vaak gebruikgemaakt van het concept ecologische validiteit.

2011
2023-02-05
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

validiteit

Onderzoek is valide wanneer die zaken gemeten zijn die men beoogd te meten.

2008
2023-02-05
Beroep op onderzoek

Beroep op onderzoek

validiteit

Kwaliteitsbegrip voor metingen (en/of meetinstrumenten) dat betrekking heeft op de mate waarin werkelijk datgene wordt gemeten wat de onderzoeker bedoelt.

2001
2023-02-05
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

validiteit

De geldigheid van een test waaruit blijkt dat het onderzoek daadwerkelijk meet wat moet worden gemeten.

1995
2023-02-05
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Validiteit

De mate waarin onze manier van werken (dat wil zeggen het verzamelen van gegevens, het analyseren daarvan en het formuleren van conclusies) ons in staat stelt om juiste (waarheidsgetrouwe) uitspraken te doen over het object van onderzoek.

1994
2023-02-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Validiteit

[Fr. validité, van Lat. validitas = sterkte] 1 het valide-zijn; 2 geldigheid (van een bewering).

Lees verder
1993
2023-02-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Validiteit

geldigheid; lichamelijke geschiktheid

1993
2023-02-05
NIMA

Nima marketing lexicon

Validiteit

De mate waarin hetgeen men meet overeenkomt met hetgeen men beoogt te meten.

1992
2023-02-05
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Validiteit

De mate waarin je meet wat je wilt meten.

1991
2023-02-05
Media

Mediabegrippenlijst

Validiteit

validiteit is een eigenschap van een steekproef-onderzoek, die aangeeft in hoeverre datgene, wat men wil vaststellen, wordt gedekt door de methode van onderzoek.