Wat is de betekenis van Validiteit?

2024-02-21
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Validiteit

Validiteit wordt gebruikt in het onderzoek om aan te tonen of een bepaald meetinstrument meet wat het zou moeten meten. Hierbij wordt gekeken naar de overeenkomst tussen de resultaten en het verschijnsel dat men wilt meten. Validiteit is een maatstaf voor de kwaliteit van onderzoek.Binnen het (wetenschappelijk) onderzoek is de mate van validiteit e...

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

validiteit

validiteit - Zelfstandignaamwoord 1. geldigheid Woordherkomst Van het Engelse validity of het Franse validité, van het Latijnse 'validitas' met het achtervoegsel -iteit Verwante begrippen valide

2024-02-21
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

validiteit

Kwaliteitsbegrip voor metingen (en/of meetinstrumenten) dat betrekking heeft op de mate waarin werkelijk datgene wordt gemeten wat de onderzoeker bedoelt.

2024-02-21
Cito's toetstechnische begrippenlijst

Cito (2016)

Validiteit

De validiteit van een toets is de eigenschap dat de toets meet wat de constructeur bedoeld heeft ermee te meten. Aangezien een toets veel en uiteenlopende bedoelingen kan hebben zijn er evenzoveel validiteiten te onderscheiden, die een toets in verschillende mate kan bezitten. In de literatuur komen veel verschillende benamingen en definities van v...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Inleiding in de counselling

Drs. Markus van Alphen (2016)

Validiteit

de mate waarin men meet wat men wil meten.

2024-02-21
De Communicatieprofessional

Piet Hein Coebergh (2015)

validiteit

De mate waarin een onderzoek het probleem daadwerkelijk test.

2024-02-21
Diagnostische vaardigheden termen

Markus van Alphen (2014)

Validiteit

Validiteit - de mate waarin men meet wat men wil meten, oftewel hoe goed het begrip-zoals-bedoeld wordt gemeten.

2024-02-21
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

validiteit

De mate waarin wat we meten, overeenkomt met wat we beogen te meten.

2024-02-21
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren (2012)

Validiteit

Validiteit heeft betrekking op de relevantie van de resultaten en conclusies.

2024-02-21
Begrippenlijst Groepen in focus

Felix Hentenaar, Marloes Kooter, Paul Ketelaar (2011)

Validiteit

Validiteit ligt in het geval van kwalitatief onderzoek met name op de authenticiteit van de verkregen informatie. Met andere woorden: de resultaten zijn betekenisvol binnen de context van het dagelijks leven van de consument. In plaats van validiteit wordt er vaak gebruikgemaakt van het concept ecologische validiteit.

2024-02-21
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

validiteit

Onderzoek is valide wanneer die zaken gemeten zijn die men beoogd te meten.

2024-02-21
Beroep op onderzoek

Beroep op onderzoek

validiteit

Kwaliteitsbegrip voor metingen (en/of meetinstrumenten) dat betrekking heeft op de mate waarin werkelijk datgene wordt gemeten wat de onderzoeker bedoelt.

2024-02-21
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

validiteit

De geldigheid van een test waaruit blijkt dat het onderzoek daadwerkelijk meet wat moet worden gemeten.

2024-02-21
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Validiteit

De mate waarin een variabele het bedoelde concept meet, geldigheid (onderzoeksjargon).

2024-02-21
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Validiteit

De mate waarin onze manier van werken (dat wil zeggen het verzamelen van gegevens, het analyseren daarvan en het formuleren van conclusies) ons in staat stelt om juiste (waarheidsgetrouwe) uitspraken te doen over het object van onderzoek.

2024-02-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Validiteit

[Fr. validité, van Lat. validitas = sterkte] 1 het valide-zijn; 2 geldigheid (van een bewering).

2024-02-21
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

validiteit

De mate waarin hetgeen men meet overeenkomt met hetgeen men beoogt te meten. Voorbeelden: Wordt iemands sociaal-economische status valide gemeten door het inkomen en het beroep vast te stellen? Hoe valide is het om merkvoorkeur te meten aan de hand van de verkochte aantallen van de verschillende merken als tijdens het onderzoek geregeld bepaalde me...

2024-02-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Validiteit

geldigheid; lichamelijke geschiktheid

2024-02-21
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Validiteit

De mate waarin je meet wat je wilt meten.

2024-02-21
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Validiteit

Geldigheid. De mate waarin iets valide is, wordt bepaald door de mate waarin men het gewenste kan meten. Een test is bijvoorbeeld valide als de uitkomst in alle gevallen dat gegeven oplevert dat men probeerde te verkrijgen via de test.