Wat is de betekenis van Unie van utrecht?

2009
2021-05-07
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

unie van utrecht

Verbond van Vlaanderen en Brabantse steden en delen van de noordelijke gewesten in 1579 om samen te werken in de strijd tegen Spanje.

2004
2021-05-07
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Unie van utrecht

Verbond van de gewesten die tegen het Spaanse leger bleven vechten (gesloten in 1579).

1954
2021-05-07
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Unie van utrecht

gesloten op 23 Januari 1579 tussen Gelderland, Zutfen, Holland, Zeeland, Utrecht en de Ommelanden, niet door de Stad getekend. De bevolmachtigden voor de Ommelanden waren Eiso Jarges van Saaksum en Egbert Clant van Stedum. De Stad volhardde bij de verklaring, dat de Pacificatie van Gent voldoende was. Ook Rennenberg bleef eerst weigerachtig, doch...

Lees verder
1949
2021-05-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Unie van Utrecht

een op 23 Jan. 1579 tussen enige Nederl. gewesten gesloten verbond tot gezamenlijk verzet tegen de politiek van Philips II.

1870
2021-05-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Unie van Utrecht

Unie van Utrecht (De), een verbond der Noord-Nederlandsche provinciën, om zich gezamenlijk te verzetten tegen de Spaansche dwingelandij, werd door de ijverige bemoeijing van Jan van Nassau, stadhouder van Gelderland, den 23sten Januarij 1579 te Utrecht geteekend en aldaar den 29sten van die maand afgekondigd. Aanvankelijk behoorden daartoe Holland,...

Lees verder