Wat is de betekenis van Utrecht?

2019
2021-04-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Utrecht

Utrecht - Eigennaam 1. (toponiem: provincie) een provincie in het midden van Nederland, die door Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland wordt begrensd 2. (toponiem) de hoofdstad van de provincie Utrecht 3. (toponiem) een plaats met 860 inwoners aan de voet van het Balele-gebergte in KwaZoeloe-Natal, Zuid-Afrika 4. (gesch...

Lees verder
2017
2021-04-20
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Utrecht

Utrecht - van Utrecht zijn: homoseksueel zijn. Een persoon die aldus geaard is noemt men een Utrechtenaar. Volgens Endt (BW) voornamelijk in corpsstudententaal van weleer. Hij meent het te kunnen verklaren uit een andere zegswijze, hij is van achter de Dom, waarbij de hoogopstaande toren een verwijzing zou zijn naar het mannelijk lid. Deze redener...

Lees verder
2005
2021-04-20
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Utrecht

Hoofdstad van de gelijknamige provincie, geboorteplaats van onder anderen de prinsen Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn. Op 23 januari 1579 werd in de kapittelzaal van de Dom de Unie van Utrecht getekend, waarmee de basis werd gelegd voor de latere Republiek der Verenigde Nederlanden. In 1632 werd de Illustere School opgericht, die twee j...

Lees verder
2002
2021-04-20
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Utrecht

Joost van den Vondel roemde de stad Utrecht ooit als een 'paradijs vol weelde'. En Joost kon het weten, want hij bracht er zijn schooltijd door. Later kwam de dichter er nog geregeld terug. Nog een beroemdheid uit het verleden: Adriaan Florisz. Boeyens, geboren in Utrecht in 1459. Hij is de enige Nederlander die het tot paus schopte. Op 31 augustus...

Lees verder
1998
2021-04-20
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Utrecht

van - zijn, homoseksueel zijn. Oorspr. studentenslang. Vergelijkbare uitdr. zijn een Utrechtenaar draagt zijn broek achterstevoren; van achter de Dom (volgens Endt en Frerichs zou de hoogopstaande toren een metafoor zijn voor het mannelijk lid). Utrechtenaar is een slangwoord voor ‘een homoseksueel’. De Domstad heeft al eeuwenlang een reputatie op...

Lees verder
1985
2021-04-20
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Utrecht

Ned. stad, hoofdstad van de prov. Utrecht, 56,44 km2, 230 414 inw. De vroegere vooraanstaande positie op het gebied van de metaal- en de transportmiddelenindustrie verdween na de sluiting van het metaalbedrijf Demka geheel. Daarentegen verwierf Utrecht zich een vooraanstaande plaats op het terrein van de zakelijke diensten, mede dank zij het gereed...

Lees verder
1981
2021-04-20
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Utrecht

1. de hoofdstad van de provincie Utrecht met 278 000 inwoners, gelegen aan de Oude Rijn, in het centrum van het land. Utrecht is een belangrijk spoorwegknooppunt; verder jaarbeurs- en universiteitsstad en zetel van de Nederlandse aartsbisschop. Een van de oudste steden van Nederland, reeds daterend uit de Romeinse tijd. In 1579 verenigden de noorde...

Lees verder
1962
2021-04-20
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Utrecht

Ned. Hier zijn in verschillende lagen resten v.e. enkele malen herbouwd castellum op het Domplein opgegraven. Verg. Vechten. Schip uit na-Rom. tijd.

Lees verder
1958
2021-04-20
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

UTRECHT

Ontstaan als Romeinse grenspost, later mogelijk in handen van de Warnen; tegen 600 Frankisch bezit, maar ca. 640-689 en 715-ca. 720 in Fr. handen, zie Pippijn, Redbad. Als zetel van de bisschop en als handelsstad had U. in de M.E. voor Frl. enige betekenis; sommige Friezen kwamen tot hoog aanzien; de bankier Lambrecht die Vriese (ca. 1300), wijbiss...

Lees verder
1955
2021-04-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

UTRECHT

belangrijk centrum van kerstening, bezat ca. 600 reeds een Frankische kapel, op de fundamenten waarvan St. Willibrord een kerkje bouwde, aan St. Maarten gewijd. Als bisschop bouwde hij er de St. Salvator. Utrecht werd toen zetel van een bisdom (suffragaan van Keulen), dat geheel het tegenwoordige Nederland omvatte behalve het deel ten Z. van de Wa...

Lees verder
1954
2021-04-20
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Utrecht

zetel van een bisschop sedert Willibrord, 695. Geleidelijk breidde het gezag van de bisschop zich uit over heel Noord-Nederland behalve over de Ommelanden en Westerwolde. Ook de Stad en het Gorecht behoorden in het geestelijke tot het bisdom. Sedert 1040 trachtte de bisschop zich ook van de wereldlijke macht meester te maken in de Stad.Bisschop Anf...

Lees verder
1949
2021-04-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Utrecht

(1), Nederlandse provincie, 1.363,26 km2. In het O. de stuwwal Gooi-Utrechtse heuvels, met zandvlakten aan weerszijden; in het W. laagveen (vooral het N.W.) en zeeklei. 556.000 inw. De hoofdstad Utrecht (187.288 inw.) is de vierde stad van Nederland.Veeteelt het belangrijkste bestaansmiddel. In het W. zuivelteelt, op de zandgronden varkens- en plui...

Lees verder
1933
2021-04-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Utrecht

I. Bisdom, a) Het door St. Willibrordus in 697 gestichte aartsbisdom, dat alle Friezen zou omvatten en eenige suffraganen krijgen, kon niet verwezenlijkt worden. Utrecht werd een bisdom, dat op het eind der 8e eeuw onder het aartsbisdom Keulen gesteld werd, en behalve de Friezen ten W. van de Lauwers enkele Saksische en Frankische streken ten O. va...

Lees verder
1916
2021-04-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Utrecht

Utrecht - Provincie van Nederland, groot 1390 K.M.2 ; 800.000 inw. Grenzen. U. is ontstaan uit het wereldlijk gebied van het vroegere bisdom, dat na het concordaat van Worms (1122) ernstig werd bedreigd door de naburige landen Gelder en Holland. Herhaaldelijk moesten stukken worden afgestaan, tot in 1528 bisschop Hendrik van Beieren de temporalitei...

Lees verder
1870
2021-04-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Utrecht

Utrecht, eene Nederlandsche provincie, door de Zuidzee en de provinciën Gelderland, Zuid- en Noord-Holland omgeven, telt op 25,14 □ geogr. mijl omstreeks 190000 inwoners, van welke 2/5de de R. Katholieke en de overigen de Protestantsche en voor een klein deel de Israëlitische godsdienst belijden. De grond is er in het noordelijk gedeelte laag en vl...

Lees verder