Wat is de betekenis van trekvogel?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

trekvogel

vogel die het broedgebied verlaat. vogel die tijdelijk uit zijn broedgebied wegtrekt, meestal om te overwinteren in gebieden met betere weersomstandigheden en meer voedsel; vogel die het broedgebied verlaat. Voorbeelden: Voor het aspect vogeltrek is kennis over vlieghoogte, afstand uit de kust, effecten van verlichting, enz. nog scha...

2024-05-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

trekvogel

trekvogel - Zelfstandignaamwoord 1. een vogel die 's winters een andere verblijfplaats kiest dan in de broedtijd

2024-05-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

trekvogel

trekvogel - zelfstandig naamwoord uitspraak: trek-vo-gel 1. vogels die naar een andere streek vliegen als het seizoen verandert ♢ deze trekvogels zijn in de winter altijd in het zuiden Zelfstandig naamwoord: trek-vo-gel ...

2024-05-21
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

trekvogel

trekvogel - Vogel die periodiek, doorgaans jaarlijks, aan migratie doet, waarbij andere geografische plaatsen worden opgezocht met andere klimatologische omstandigheden, bijvoorbeeld voor de voorplanting. Voorbeelden zijn zwaluwen, ooievaars, eenden, diverse zangvogels...

2024-05-21
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

trekvogel

trekt na de broedtijd weg en komt in het voorjaar weer terug naar het broedgebied. Zomergasten (ooievaar, zwaluw), broeden hier; wintergasten (bonte kraai, zwaan) komen uit hun broedgebied hier de winter doorbrengen; doortrekkers (grauwe gans) passeren ons land op weg naar hun broedgebied en naar hun winterkwartier, ➝ invasievogel.

2024-05-21
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Trekvogel

Onder t. verstaat men vogels, die zich in de herfst van de broedplaatsen naar de overwinteringsgebieden en in het voorjaar in omgekeerde richting verplaatsen. Soms is de afstand tussen beide gebieden betrekkelijk gering (b.v. bij spreeuwen enige honderden km), maar vaak is de afstand ook vele duizenden km, b.v. bij ooievaars en zwaluwen. Vb. van sc...

2024-05-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Trekvogel

s., trekfûgel.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)