Wat is de betekenis van Totebel (visscherij)?

1937
2021-08-01
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Totebel (visscherij)

Kruisnet, een vierkant net, dat uitééngehouden wordt door twee gekruiste, gebogen slieten (wilgetakken). Het vierkante net hangt met de vier punten aan de slieten als een bel. Het wordt in het water neergelaten en na eenigen tijd opgehaald. De visch, die toevallig boven het net zwemt, is gevangen (afb. blz. 519). Het woord totebel wor...

Lees verder