Wat is de betekenis van Totebel?

1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

totebel

v./m. (-len), 1. →kruisnet; 2. vuil, slordig wijf, morsebel.

1958
2021-09-27
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

TOTEBEL

of kruisnet. Een vierkant, nauwmazig net voor de palingvangst, opgehangen in twee kruiswijs verbonden stokken. Met een hefboom en een lier kan men het net op de bodem laten zakken en ophalen. -> Vistuig.

Lees verder
1955
2021-09-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Totebel

een soort visnet, kruisnet

1954
2021-09-27
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Totebel

d.i. het kruisnet, dat men in 't water laat zakken en dan (aan een stok bevestigd) weer ophaalt. Volgens oud gebruik moet er op elk van de vier hoeken een reigerpoot bevestigd zijn. Dan vangt men altijd en vooral vangt men paling, want reigerpoten trekken de aal aan. Als men geen reigerpoten heeft weten te krijgen, dan is reigervet op de vier...

Lees verder
1952
2021-09-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Totebel

s., toatebel; met devissen, toatebelje.

1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Totebel

v. (-len), 1. vierkant visnet, aan twee gebogen latten, die elkander kruisen, uitgespannen: 2. vuil, slordig wijf, morsebel, meestal met oud verbonden.

Lees verder
1919
2021-09-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Totebel

vischnet, vermoedelijk uit toot (verwant met tuit, over b.v. in tootschoen, tuit van een vaatwerk, tuitkan, tranen met tuiten, waaraan een bet. van uitsteken moet ten grondslag liggen) en bel, dat wij over hebben in: bellen in 't water, bellen blazen, snottebel (niet één met bel = schel, dat in verband staat met hgd. bellen = bla...

Lees verder
1916
2021-09-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Totebel

Totebel - zie KRUISNET.

1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Totebel

Totebel - v. (-len), vierkant vischnet, aan twee gebogen latten, die elkander kruisen uitgespannen ; — vuil, slordig wijf, morsebel.

Lees verder