Wat is de betekenis van Titanen?

2020
2022-08-18
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

titanen

reuzen op hun vakgebied uitspraak [tie-ta-nuhn] citaat “Roger Federer heeft opnieuw laten zien nog lang niet afgeschreven te hoeven worden. In Indian Wells versloeg hij wederom zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal. (...) Zesenhalve week geleden stonden de twee titanen ook al verrassend tegenover elkaar, in de finale van de Australian Open.&r...

Lees verder
2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

titanen

titanen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord titaan

Lees verder
2017
2022-08-18
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Titanen

Titanen - In de Griekse mythologie de twaalf zonen en dochters van Gaia en Ouranos (zie Hesiodos’ Theogonia). De zonen waren Okeanos, Koios, Krios, Kronos, Japetos en Hyperion. De dochters waren Theia, Rheia, Themis, Phoebe, Tethys en Mnemosynè. Oorspronkelijk verbleven zij in de hemel, samen met hun afstammelingen, o.a. Prometheus en Epimet...

Lees verder
2017
2022-08-18
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Titanen

Titanen, zes zonen en zes dochters (ook wel: de Titaniden) van Ouranos en Gaia, respectievelijk goden van de hemel en de aarde. Hesiodos deelt mee dat de Titanen onder elkaar voor nageslacht zorgden. Okeanos verwekte bij Tethys de talloze Okeaniden, die gingen heersen over de zeeën, rivieren en meren. Koios verwekte bij Phoibe Leto en Asteria; Krei...

Lees verder
1981
2022-08-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Titanen

enkelvoud Ti'tan, in de Griekse mythologie de twaalf kinderen van Oeranos (Hemel) en Gaia (Aarde). Zij belichamen de ruwe natuurkrachten en behoren tot de oudste generatie der goden. In een geweldige titanenstrijd worden ze verslagen door Zeus, een kleinzoon van Oeranos en Gaia.

Lees verder
1961
2022-08-18
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

TITANEN

De twaalf kinderen van Uranus en Gaea, nl. zes zonen: Oceanus, Coeus, Crius, Hyperion, Iapetus, en Cronus en zes dochters: Thea, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe en Tethys. Ook hun kinderen en kleinkinderen worden soms Titanen genoemd, bijv. Atlas en Prometheus. Het belangrijkste Titanenpaar was Cronus en Rhea, die de ouders waren van Zeus. Toen Ura...

Lees verder
1955
2022-08-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Titanen

halfgoden, die de Olympus trachtten te bestormen, maar door Jupiter in de Tartarus werden geworpen; titanenarbeid: zeer moeilijk werk

1949
2022-08-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Titanen

(Gr. myth.), reuzen, zonen en dochters van Uranos en Gaia. Bonden de strijd aan met Zeus, diehen met behulp der Cyclopen versloeg en naar de Tartarus (onderwereld) verbande.

1948
2022-08-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Titanen

m. mv. reuzen, een godengeslacht, dat eenmaal vruchteloos de hemel bestormde; (vandaar): ~arbeid, m. hoogst bezwaarlijk werk.

1947
2022-08-18
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Titanen

in de Griekse mythologie de 12 kinderen van Ouranos en Gaia (Hemel en Aarde), o.a. Okeanos, Hyperion, Iapetos, Kronos, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoibe en Tethys; ook werden wel Titanen genoemd kinderen en kleinkinderen van dezen, zoals Helios, Selene, Leto, Atlas en Prometheus. Toen Ouranos zijn zoons, de Hekatoncheiren, in de Tartaros geworpen had...

Lees verder
1933
2022-08-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Titanen

i/d Grieksche mytli. kinderen v. Uranus en Gaea, hielpen de → Giganten den hemel bestormen, werden tot straf door Zeus opgesloten i/d → Tartarus.

1926
2022-08-18
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Titanen

(of Titaniden) in de Grieksche mythologie een godengeslacht, de zonen en dochteren van Uranus en Qaed, hemelbestormers, die Zeus beoorloogden, doch door dezen in den Tartarus werden geslingerd.

1916
2022-08-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Titanen

Titanen - in de Gr. mythologie een overoud geslacht van goden, kinderen van Uranus en Gaea, op wier aandringen een hunner, Cronus, zijn vader van den troon stiet en hem ontmande, waarop Uranus zijn kinderen vervloekte ; deze vloek ging in vervulling, toen Zeus, de zoon van Cronus, na langen en hardnekkigen strijd (de z.g. Titanomachie) met de hulp...

Lees verder
1869
2022-08-18
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Titanen

zonen van Titan (zie SATURNUS); menigmaal ook worden onder den naam T. verstaan al de zonen van Uranus en Gea, nl. Oceanus, CCBUS (zie LATONA), Crius (zie ASTRÆUS), Hyperion, Japetii«, Salurnus, enz., en nog een half dozijn dochters. benevens van al die kinderen de afstammelingen.