Wat is de betekenis van Teylers-stichting?

2024-07-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Teylers-stichting

te Haarlem opger. 1778 door Pieter Teyler van der Hulst (1720-’78). Doel: bevordering van wetenschap en kunst. Hierin bijgestaan door Teylers Eerste Genootschap voor de studie van godsdienst en staatkunde en het Tweede voor natuurk., dichtk. enz. Daarnaast Teylers Museum met verzamelingen op natuurkundig gebied en een zeer rijke en belangrijk...

2024-07-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Teylers-stichting

v. (stichting van 1778, voor kunst en wetenschap, te Haarlem, naar Teyler van der Hulst, die ze financierde).

2024-07-25
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Teylers-stichting

Naam van een „Genootschap ter bevordering van kunsten en wetenschappen” te Haarlem gesticht door Pieter Teyler van der Hulst, die aldaar in 1720 werd geboren en in 1778 overleed. Bij testamentaire beschikking werden de inkomsten van zijne nalatenschap, met uitzondering van een zeker gedeelte, bestemd tot bevordering van den Christelijke...

2024-07-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Teylers-stichting

te Haarlem, opgericht in 1778 krachtens uiterste wilsbeschikking van Pieter Teyler van der Hulst (1702—78), beoogt de bevordering van kunsten en wetenschappen. Het Teylers godgeleerd genootschap is ingesteld ter beoefening der godgeleerdheid; het Teylers tweede genootschap ter beoefening van natuur-, dicht-, geschied-, teeken- en penningkunde...