Wat is de betekenis van Stichting van de Arbeid?

2024-07-16
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-16
Leerboek HRM

Frits Kluijtmans (2010)

Stichting van de arbeid

Orgaan waarin werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers overleg plegen over allerlei arbeidskwesties.

2024-07-16
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

Stichting van de Arbeid

Stichting van de Arbeid - Overlegorgaan van centrale werknemers- en werkgeversorganisaties, die adviseert over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. De adviezen kunnen zowel gericht zijn aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als aan hun eigen cao-onderhandelaars. Afkorting: Star.

2024-07-16
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Stichting van de Arbeid

Stichting van de Arbeid, Nederlands privaatrechtelijk geregeld toporgaan van vrijwillige samenwerking tussen centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, opgericht in 1945. In de Stichting van de Arbeid werd (wordt) overlegd over onder andere arbeidsvoorwaarden en over het verbeteren van sociale rechtvaardigheid en arbeidsvrede in het bedrijfsle...

2024-07-16
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Stichting van de Arbeid

Werkgevers- en werknemersorganisaties overleggen regelmatig met elkaar in de Stichting van de Arbeid. Ze proberen voor een aantal sociaal-economische problemen gezamenlijk een oplossing te formuleren. Een van de doelstellingen is te komen tot overeenstemming over het afsluiten van centrale akkoorden. Dit zijn afspraken over de CAO-onderhandelingen...

2024-07-16
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Stichting van de Arbeid

Dit orgaan werd in 1945, direct na de Tweede Wereldoorlog, opgericht als orgaan van samenwerking tussen werkgevers, werknemers, de middenstand en de landbouw. Het doel van de stichting was, op basis van samenwerking tot duurzame, goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven te komen. In tegenstelling tot de SER is de Stichting een privaatrechtel...

2024-07-16
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Stichting van de Arbeid

Ned. privaatrechtelijk geregeld toporgaan van vrijwillige samenwerking tussen centrale werkgevers- en werknemersorganisaties voor overleg over o.a. arbeidsvoorwaarden en gericht op bevordering van sociale rechtvaardigheid en arbeidsvrede in het bedrijfsleven. Opgericht 1945. Na de vrijgave van de loonvorming in de 2e helft van de jaren zestig vermi...

2024-07-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Stichting van de Arbeid

Ned. instelling, waarin de vakcentrales en de werkgeversverenigingen vertegenwoordigd zijn. Doel is handhaving van de vrede in de bedrijven en bevordering van een goede verhouding tussen werkgevers en werknemers. Opgericht 1945.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Stichting van de Arbeid

Ned. privaatrechtelijk geregeld toporgaan van vrijwillige samenwerking tussen centrale werkgeversen werknemersorganisaties voor overleg over o.a. arbeidsvoorwaarden en gericht op het verzekeren van duurzame, goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven. De stichting werd in 1945 opgericht als permanent overlegorgaan in het bedrijfsleven en speel...