Wat is de betekenis van Stichting?

2024-06-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

stichting

stichting - Zelfstandignaamwoord 1. (geen meervoud), het stichten van een gebouw, instelling 2. (meervoud stichtingen), rechtspersoon met een bepaald eigen vermogen en een zeker doel De Amsterdamse Stichting Rookpreventie Jeugd heeft de Nederlandse staat aanklaagd vanwege haar relaties...

2024-06-24
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon, bij notariële akte of testament opgericht door één of meer personen om een bepaald doel te bereiken met behulp van een vermogen. Er mag winst worden gemaakt maar deze moet ten goede komen aan een ideëel of maatschappelijk doel. Een stichting kan worden opgericht door natuurlijke en/of niet...

2024-06-24
Studie begrippenlijst

Bijlesnetwerk (2017)

Stichting

Een stichting wordt opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting heeft geen leden. De stichting beheert een vermogen om een doel te behalen. Dit doel is in de statuten vermeld bij de oprichting van de stichting. Het oprichten van een stichting gebeurt altijd bij de notaris. Het bestuur van de stichting benoemt zichzelf; er is spra...

2024-06-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

stichting

stichting - zelfstandig naamwoord uitspraak: stich-ting 1. het laten ontstaan van iets ♢ de stichting van een vereniging 2. organisatie met bepaald doel die geen winst mag maken ♢ het bestuur va...

2024-06-24
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Stichting

Een stichting is een organisatie die wordt opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken maar dit bedrag moet gebruikt worden voor het verwezenlijken van het doel. Een stichting is een rechtspersoon, al zijn hier uitzonderingen op. In Nederland is een stichting een rechtspersoon dat wordt opgericht door middel van...

2024-06-24
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

stichting

Een organisatie met een doel, maar zonder leden.

2024-06-24
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

stichting

Een organisatie met een doel, maar zonder leden.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-24
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Stichting

Rechtspersoon die geen leden kent en meestal een ideëel doel nastreeft.