Wat is de betekenis van Suggestieve vraag?

2016
2021-05-16
Cijfers spreken

Cijfers spreken

suggestieve vraag

Vraag die een antwoord in een bepaalde richting uitlokt.

2015
2021-05-16
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Suggestieve vraag

Suggestieve vraag - een vraag waarin de vrager een eigen oordeel of interpretatie projecteert op de gesprekspartner.

2014
2021-05-16
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Suggestieve vraag

Suggestieve vraag - een vraag waarin de vrager een eigen oordeel of interpretatie projecteert op de gesprekspartner.

1992
2021-05-16
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Suggestieve vraag

Vraag waarbij in de vraagstelling het gewenste antwoord al doorklinkt.