Wat is de betekenis van Open vraag?

2016
2021-04-22
Cito

Onderzoek & Wetenschap

Open vraag

Een open vraag is een vraagtype waarbij een kandidaat het antwoord zelf moet formuleren. Ten behoeve van de beoordeling moet er een correctievoorschrift of een beoordelingsschema zijn. Open vragen kunnen, gekarakteriseerd naar de lengte van het antwoord, onderverdeeld worden in bepaalde vraagvormen, namelijk: invulvraag, aanvulvraag, kort-antwoord...

Lees verder
2016
2021-04-22
Cijfers spreken

Cijfers spreken

open vraag

Vraag waarbij het antwoord volledig vrij is.

2015
2021-04-22
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Open vraag

Open vraag - letterlijk: een vraag waarvan het antwoord niet op voorhand vastligt en waaraan naar eigen vrijheid een invulling gegeven kan worden. Praktisch: een vraag naar tekst en uitleg.

2014
2021-04-22
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Open vraag

Open vraag - een vraag naar tekst en uitleg.

1995
2021-04-22
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Open vraag

Een vraag waarbij je zelf een antwoord moet invullen.

1992
2021-04-22
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Open vraag

Vraag waarbij kersenpff de respondent zelf een niet van tevoren vastgelegd antwoord moet geven of invullen.