Wat is de betekenis van State?

2022
2022-09-28
vindpunt

Vindpunt.nl

state

(zelfstandig naamwoord) [alg.] toestand, staat, status - De kans is groot dat u na het zien van deze filmpjes achterblijft in een staat van volledige verwarring of ontreddering.

Lees verder
2021
2022-09-28
Blockchain

Blockchain woordenboek

State

state is het resultaat van een momentopname van alle saldi en gegevens die zich op dat specifieke moment in een blokchain van een crypto network bevinden.

2019
2022-09-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

state

state - Zelfstandignaamwoord 1. een voormalige (adellijke) burcht of landhuis in de provincie Friesland. * stins Woordherkomst Naamwoord van handeling van staan met het achtervoegsel -te

Lees verder
2017
2022-09-28
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

State

een staat van zijn. Dit begrip wordt als tegenhanger van een trait gebruikt: een state is een huidige staat van zijn die het resultaat is van de huidige situatie, en is daarom situatieafhankelijk.

1994
2022-09-28
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

State

[Fries] adellijk slot of landhuis in Friesland (vgl. stins).

1981
2022-09-28
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

State

in Friesland oorspronkelijk huisstede, later vnl. gebruikt in de zin van meetellende hoeve: adellijk landhuis. Aan de rechtvoerende staten [riuchtferende stathen) was het recht verbonden om bij toerbeurt het rechterschap te vervullen; zij staan dus op één lijn met de edele heerden in de Groningse Ommelanden. (→ redger). Naast dez...

Lees verder
1973
2022-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

state

v./m. (-n), in Friesland oorspronkelijk huisstede, later vnl. gebruikt in de zin van meetellende hoeve. (g) Aan de rechtvoerende staten (riuchtferende stathen) was het recht verbonden om bij toerbeurt het rechterschap te vervullen; zij staan dus op één lijn met de edele heerden in de Groningse Ommelanden. Naast deze staten, waarover h...

Lees verder
1958
2022-09-28
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

STATE

Oorspronkelijk: huisstee, later ook: huis (met of zonder omgeving van hornleger, appelhof enz.). Zo heeft zich een afgeleid begrip S. gevormd: aanzienlijk huis (bijv. een stins), dat dan mede zijn naam aan de hele saté gaf. Was het huis minder opvallend, dan heette de hele plaats naar het land: de zus-en-zo-sate. -> Compendium, Hoe de Fri...

Lees verder
1951
2022-09-28
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

state

I. 1. staat, toestand; stemming; 2. stand, rang; 3. staat, rijk; 4. staatsie, praal, luister; the States, de Verenigde Staten; the States General, de Staten-Generaal; keep state, een grote staat voeren; in state, in staatsie, in gala; officieel; in plechtige optocht; what a state you are in!, wat zie jij er uit!; he was in a great state of mind, in...

Lees verder
1950
2022-09-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STATE

v. (-n), (in Friesland) 1. adellijke bezitting, landgoed ; 2. adellijk landhuis of slot.

Lees verder
1937
2022-09-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

State

I. m.: de Raad van State, hoogste regeringscollege in ons land. II. state, v. -n; Friesland: adellijke herenhuizing; state II = State I.

Lees verder
1933
2022-09-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

State

Naam voor een huis met bijbehoorend land in Friesland, waaraan vroeger in verschillende vormen stemrecht verbonden was. Zoo’n state was gewoonlijk een versterkt huis of kasteel (stins = steenen huis) van een edelman. Thans worden vsch. boerenplaatsen nog state genoemd. Bezienswaardig is o.a. de oude Dekama-state te Jelsum. IJdema.

Lees verder
1930
2022-09-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

state

('sta:tə) I. v. (-n) (adellijk) herenhuis in Friesland. II. State → Raad van State.

Lees verder
1916
2022-09-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

State

State - in Friesland hetzelfde als heerd in de Groninger Ommelanden. (Zie op HEERD.) Ook aan de state was verbonden het recht op uitoefening van het grietmanschap volgens tourbeurt, en het recht om een stem uit te brengen in de keuze van een pastoor, later predikant. (Zie op PATRONAAT). Wat de keuze van den grietman betreft, hierin is later verand...

Lees verder
1898
2022-09-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

STATE

STATE - m. Raad van State, een staatslichaam, dat o. a. alle wetsvoorstellen alsmede alle maatregelen van inwendig bestuur in overweging neemt.

1864
2022-09-28
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

State

State, m. zie STAAT. *-LIJK, bn. en bijw. (-er, -st), deftig, grootsch. *-LIJKHEID, v. deftigheid.

Lees verder