Wat is de betekenis van Gewicht?

2021
2022-05-18
Formule 1

Formule 1 encyclopedie

Gewicht

Het nettogewicht van een Formule 1-auto wordt bepaald inclusief de coureur en smeer- en koelmiddelen, maar zonder brandstof. In 1961 stapte de Formule 1 over op een nieuw type motoren. De cilinderinhoud ging terug van 2,5 naar 1,5 liter. Het motorvermogen werd daardoor drastisch gekortwiekt: de eerste 1,5 liter-motoren hadden circa 150 pk, wat zelf...

Lees verder
2019
2022-05-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gewicht

gewicht - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) de kracht die een voorwerp op zijn ondersteuning of ophanging uitoefent Henk zijn gewicht is 740 Newton.|(informeel) Henk zijn gewicht is 74 kg. 2. een element met een vastgestelde zwaarte Hoeveel gewicht...

Lees verder
2018
2022-05-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gewicht

gewicht - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-wicht 1. het kan je voordeel geven ♢ deze zaak heeft veel gewicht 2. metalen blok met een bepaalde zwaarte ♢ de gewichtheffer tilde een gewicht van...

Lees verder
2017
2022-05-18
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

gewicht

Gewicht is een van de maten waarmee leerlingen moeten leren rekenen. Dit onderdeel hoort bij het domein ‘Meten en meetkunde’, naast andere maten zoals lengte, oppervlakte, tijd en geld. In groep 1 en 2 verkennen de leerlingen het gewicht van voorwerpen om hen heen. Ze benoemen die voorwerpen in termen van ‘zwaar/licht’ en ‘zwaarder/lichter dan’. In...

Lees verder
2016
2022-05-18
Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gewicht

Het gewicht van een opgave geeft de bijdrage aan van die opgave/dat item tot de totaalscore. We kennen de begrippen a. Nominaal gewicht, b. Effectief gewicht. Ad a: Onder het nominaal gewicht van een opgave/item verstaan we de bijdrage van de maximaal te behalen itemscore aan de maximaal te behalen toetsscore. Indien een item 5 van de in totaal 10...

Lees verder
2010
2022-05-18
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

gewicht

gewicht: het gewicht van een renner is, net zoals zijn vetpercentage, van het allergrootste belang; vooral als er moet worden geklommen is gewicht een bepalende factor. Per kilogram extra gewicht moet een renner immers, afhankelijk van de hellingsgraad, ongeveer 15 Watt extra vermogen leveren. Het spreekt voor zich dat dit ook tot uiting komt in he...

Lees verder
2010
2022-05-18
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

gewicht

Dat wat iets weegt. De aardbol trekt alles erop naar beneden door de aantrekkingskracht (zwaartekracht). Hoe groter je lijf is, des te meer valt er voor de aarde aan jou naar beneden te trekken. Een dik iemand heeft meer moeite de trap op te lopen, tegen de aantrekkingskracht in, dan een dun iemand, als ze tenminste even sterke beenspieren hebben....

Lees verder
1990
2022-05-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gewicht

gewicht - Objecten die men gebruikt omdat ze zwaar zijn en naar beneden drukken of weerstand bieden. Bijvoorbeeld de ronde schijven die gewichtheffers gebruiken, presse-papiers, vislood en stukken metaal of keramiek die men in kledingstukken of gordijnen naait om ze naar beneden te laten hangen.

1981
2022-05-18
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Gewicht

zie Lichaamsgewicht.

1973
2022-05-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gewicht

o. (-en), 1. zwaarte, grootte van de zwaartekracht die op een lichaam werkt (e): het heeft een — van 2 kg; dat handschrift is zijn — in goud waard, het is uiterst kostbaar; die waar wordt bij het — verkocht, in afgewogen hoeveelheden; het dode — van een wagen, een schip, ongerekend de lading; (ook) de emballage; (handel) goe...

Lees verder
1954
2022-05-18
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gewicht

1. Datgene wat een hoeveelheid stof ( vast lichaam, vloeistof of gas) weegt, de zwaarte = de grootte der zwaartekracht, die daarop werkt. 2. Ook een (gewoonlijk) metalen voorwerp, waarvan de zwaarte in bekende eenheden is uitgedrukt en dat gebruikt wordt om andere hoeveelheden stof te wegen (z. Maten en gewichten). 3. (wisk.) Aan waarnemingen van o...

Lees verder
1952
2022-05-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gewicht

s.n., wicht (it); (zwaarte), (ge)wicht (it); (belang), bilang (it), wichtigens, gewicht (it); een zaak van —, in ding fan bilang; — opleveren, pounje; veel van zijnverliezen (van kool), tige ûntklaeije.

1949
2022-05-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gewicht

kracht, waarmee elk voorwerp zich in de richting van het middelpunt der aarde tracht te verplaatsen. Het G. blijkt nauwkeurig evenredig te zijn met de massa. Eenheid van G. is het kilogramgewicht, het G. dat 1 kg-massa op de 45e breedtegraad op zeeniveau heeft. Deze bepaling is noodzakelijk daar het G. v.e. lichaam aan de polen ongeveer ½ %...

Lees verder
1947
2022-05-18
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gewicht

(1, natuurkunde) of zwaarte van een voorwerp is de kracht, waarmee het door de aarde wordt aangetrokken. Deze kracht uit zich dynamisch, wanneer zij het voorwerp doet vallen, of statisch doordat de onderlaag, waarop het voorwerp rust, wordt ingedrukt. Als eenheid van gewicht neemt men de kracht, waarmee een te Parijs bewaard standaard-gewich...

Lees verder
1937
2022-05-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gewicht

o. in bet. 2, 3 -en (1 grootte der zwaartekracht; zwaarte; 2 voorwerp van bepaalde zwaarte, waarvan men zich bedient om te wegen, 3 voorwerp van bepaalde zwaarte, waarvan men zich bedient om bepaalde lichamen in beweging te brengen; 4 zware massa; last; 5 fig. belangrijkheid; invloed; waarde): 1. soortelijk gewicht; dat schilderij is zijn gewicht a...

Lees verder
1933
2022-05-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gewicht

de kracht, waarmede een lichaam d/d aarde wordt aangetrokken.

1933
2022-05-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gewicht

Gewicht - 1° ➝ Maten en gewichten. 2° ➝ Zwaartekracht. 3° Wisk. a) Algebra. Onder het g. van een uitdrukking van de gedaante a²₀ a⁵₁ a³₂ verstaat men de som van de indices van alle factoren, dus 2 x 0 + 5 x 1 + 3 x 2 + , want de factor a0 komt tweemaal voor, enz. b) Practische wisk. Zijn x1 x2, xp uitkomsten van waarnemingen...

Lees verder
1926
2022-05-18
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gewicht

In eigenlijken zin is onder gewicht de maat te verstaan, die aangenomen is voor het meten der zwaarte van een of ander voorwerp. Om zware en lichte voorwerpen met elkander te vergelijken en hunne onderlinge verhouding te bepalen werden reeds in de allervroegste tijden zekere maat-eenheden, gewichten, vastgesteld, volgens welke het zwaarste en het l...

Lees verder
1916
2022-05-18
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

gewicht

Aluminium Al 107.9 Antimonium Ar 39-9 Argon As 75-0 Arsenicum Sb 120.2 Barium Ba 137-4 ELEMENT. Teeken. Atoom-

Lees verder
1916
2022-05-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gewicht

Gewicht - 1) (natuurk.), kracht, waarmede de aarde een lichaam aantrekt. Om twee redenen is deze kracht aan den aequator kleiner dan aan de polen der aarde; in de eerste plaats is de afstand tot het middelpunt der aarde aan de polen kleiner dan aan den aequator (zie AFPLATTING) ten gevolge waarvan de zwaartekracht er grooter is. In de tweede plaats...

Lees verder