Wat is de betekenis van Medicinaal gewicht?

1933
2022-05-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Medicinaal gewicht

vroeger i/d apotheek gebruikt stelsel v. gewichten. M.-pond was 375 g — 12 ons: 1 ons = 8 drachmen; 1 drachme = 3 scrupel; 1 scrupel = 20 grein; 1 grein = 0,065 g.

1923
2022-05-18
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Medicinaal gewicht

(medicina, geneeskunst of geneesmiddel) het vroegere gewicht, waarmede geneesmiddelen werden afgewogen.

1916
2022-05-18
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Medicinaal gewicht

1 medecinaal pond = 375 gram. 1 medecinaal pond = 12 ons 1i ons = 8 drachmen 1 drachme = 3 scrupels 1 scrupel = 20 grein 1 grein = 0.065 gram.

Lees verder
1910
2022-05-18
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Medicinaal gewicht

Medicinaal gewicht - stelsel van gewichten, dat vroeger in de apotheek werd gebruikt: een pond = 3/8 K.G. = 12 ons à 8 drachmen à 3 scrupels à 20 greinen.