Wat is de betekenis van SOEBATTEN?

2024-02-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

soebatten

(1641) (inf.) vleiend, op een onderdanige manier vragen; smeken en bidden. Gevormd van het Mal. 'sobat' (vriend), dat eigenlijk aan het Arabisch is ontleend. Eigenlijk: steeds het woord 'vriend' in de mond nemen en dus vleien, 'zich als een vriend voordoen'. Een 'soebatter' is een flikflooier. • Deze had na veel beloften en soebatten van zijne...

2024-02-28
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

soebatten

UIT: Kamer verwelkomt dalai lama, Balkenende mijdt hem (Theo Koelé, de Volkskrant, 1 juni 2009) CONTEXT: De Kamer, die eveneens door de Chinese autoriteiten was gewaarschuwd, heet de dalai lama wel van harte welkom. De Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft, zij het na lang intern SOEBATTEN, voor een openbare bijeenkomst op vrijdag de...

2024-02-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Soebatten

vleiend vragen

2024-02-28
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Soebatten

dringend en op onderdanige wijze verzoeken

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

SOEBATTEN

(soebatte, heeft gesoebat), (<Mal. sobat, vriend), (gemeenz.) vleiend vragen, aanhouden om iets door vleiende woorden gedaan te krijgen: na lang soebatten kreeg hij het eindelijk gedaan.

2024-02-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

soebatten

(B.I.) bidden en smeken, aannhoudend op vleiende wijze verzoeken.

2024-02-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

soebatten

soebatte, h. gesoebat (O.-I. vleiend vragen).

2024-02-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

soebatten

('soebatten) (soebatte, heeft gesoebat) [schat] O. I. vleiend om iets smeken.

2024-02-28
Woorden en uitdrukkingen verklaard

Dr. C.H. PH. Meijer (1919)

Soebatten

(eenigszins onderdanig) vleiend, smeekend vragen, van Mal. sobat = vriend; dus eigenlijk iets vragen met steeds herhalen van dat woord, verg. lievemoederen in: „daar helpt geen lievemoederen aan!” Ezelen en duivelen voor: schelden, razen.

2024-02-28
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

soebatten

soebatten - op een fleemerige en onderdanige wijze verzoeken.

2024-02-28
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Soebatten

van de Maleiers, die uit overdreven beleefdheid steeds het woord sobat = vriend in den mond hebben; ongeveer als wij spreken van: daar hielp geen „lieve-moederen” aan.

2024-02-28
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Soebatten

smeeken.

2024-02-28
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Soebatten

Mal., aanhoudend en vleiend om iets vragen.

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

SOEBATTEN

SOEBATTEN - (soebatte, heeft gesoebat), (gemeenz.) vleiend vragen, aanhouden om iets door vleiende woorden gedaan te krijgen : na lang soebatten kreeg hij het eindelijk gedaan.