Wat is de betekenis van Scholen in Amstelveen?

2006
2021-03-01
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Scholen in Amstelveen

Begin 20ste eeuw gebouwd zijn de drieklassige voorm. openbare lagere school Dorpsstraat 38 (1907) en de voorm. Chr. lagere Johannes Calvijnschool (Handweg 109; 1908) met twee parallelle vleugels. De Chr. lagere school Oudkerklaan 14-15 (1925, A. Ingwersen) is een vierklassige school met gymnastiekzaal. Uit 1925 dateren verder de Huishoud-, Knipen...

Lees verder