Wat is de betekenis van Amstelveen?

2006
2021-03-05
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Amstelveen

Amstelveen is een dorp, ontstaan in de 13de eeuw als veenontginning ten westen van de Amstel bij het kruispunt van een ontginningsas (Amsterdamseweg) met de weg naar Ouderkerk aan de Amstel. In 1305 wordt de nederzetting voor het eerst vermeld, als Nieuwer-Amstel (sinds 1964 Amstelveen genoemd). De oudste kern ontwikkelde zich als een lintdorp bij...

Lees verder
2002
2021-03-05
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Amstelveen

Tassenmuseum Hendrikje bezit de grootste verzameling damestassen in Nederland. Het zijn er meer dan duizend. Samen met vele honderden accessoires illustreren zij de geschiedenis van de westerse damestas, vanaf de late Middeleeuwen tot in deze eeuw. De collectie geeft bovendien een fascinerend beeld van de grote variatie in vorm, in materiaal en in...

Lees verder
1949
2021-03-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Amstelveen

vroeger dorp in de gemeente N.-Amstel in de prov. N.-Holland, thans voorstad van Amsterdam.

1933
2021-03-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Amstelveen

Amstelveen - Dorp, grenzende aan Amsterdam, in de N. H. gem. Nieuwer-Amstel.

1916
2021-03-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Amstelveen

Amstelveen - Dorp m de gem. Nieuwer-Amstel, N.-Holland, ruim 1½ u. ten Z. van Amsterdam, aan het einde van den Veendijk; de fraaie Herv. kerk bevat het grafgesteente van den dichter Jan van Broekhoven. 30 Sept. 1781 had hier een scherp gevecht plaats, tusschen de Patriotten en het Pruisisch leger; in den nacht van 26 op 26 Juni 1792 verbrandde een...

Lees verder
1908
2021-03-05
Vivat

Schrijver op Ensie

Amstelveen

Dorp in de gemeente Nieuwer Amstel, N.-H., ruim D/2 u* zuidelijk van Amsterdam, aan het einde van den Veendijk; de fraaie Herv. kerk prijkt met het grafgesteente van den dichter Jan van Broekhuizen. Het dorp werd gedurende de Hoeksche en Kabel jauwsche twisten ten deele in asch gelegd; *30 Sept. 1781 had hier voorts een scherp gevecht plaats, tussc...

Lees verder