Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Gepubliceerd op 02-01-2020

Scholen in Amstelveen

betekenis & definitie

Begin 20ste eeuw gebouwd zijn de drieklassige voorm. openbare lagere school Dorpsstraat 38 (1907) en de voorm. Chr. lagere Johannes Calvijnschool (Handweg 109; 1908) met twee parallelle vleugels.

De Chr. lagere school Oudkerklaan 14-15 (1925, A. Ingwersen) is een vierklassige school met gymnastiekzaal.

Uit 1925 dateren verder de Huishoud-, Knipen Naaischool (Dorpsstraat 106) en de voorm. schoolgebouwen Amsterdamseweg 273 en Amsterdamseweg 441. In zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerd zijn de huidige openbare lagere school Michiel de Ruyter (Catharina van Clevepark; 1935) en de voorm.

R.K. lagere St.-Antoniusschool (Dr. Schaepmanlaan 7; 1939, H. van der Bijl).