Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Schatkistbiljet

betekenis & definitie

Momenteel de belangrijkste vorm van schatkistpapier in Nederland. Het zijn schuldbewijzen van de Nederlandse staat met een looptijd van ten hoogste vijf jaar. Zij vormen een onderdeel van de vlottende staatsschuld. Ze zijn meestal van halfjaarlijkse rentecoupons voorzien. De interestverrekening vindt achteraf (postnumerando) plaats.