Wat is de betekenis van Schatkistbiljetten en schatkistpromessen?

1910
2022-08-11
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Schatkistbiljetten en schatkistpromessen

Schatkistbiljetten en schatkistpromessen - Om in buitengewone gevallen in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien, kunnen door den Staat bewijzen van vlottende schuld worden uitgegeven. Deze dragen den naam van schatkistbiljetten en schatkistpromessen. Volgens artikel 1 der wet van 4 April 1870 (Stbl. No. 62) kunnen schatkistbiljetten worden uitgeg...

Lees verder