Wat is de betekenis van Schatkistbiljetten of schatkistobligatiën?

1910
2022-08-11
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Schatkistbiljetten of schatkistobligatiën

Schatkistbiljetten of schatkistobligatiën - Staatsschuldbrieven op korten termijn, loopende, vlottende schuld, waarvoor speciaal de gelden der schatkist verbonden zijn en die, hetzij renteloos, of tegen een bepaalde intrest worden uitgegeven. In den regel gaat de Staat tot de uitgifte van schatkistbiljetten over, als tijdelijke maatregel om in het...

Lees verder