Wat is de betekenis van ‘s Lands Plantentuin?

2024-04-18
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

‘s Lands Plantentuin

te Buitenzorg (thans Keboen Raya Indonesia te Bogor) werd in 1817 gesticht door Dr C. G. L. REINWAEDT met het doel een verzameling van nuttige en wetenschappelijk belangrijke gewassen bijeen te brengen. Zijn opvolger, Dr C. L. BLUME, breidde de verzameling verder uit; na diens vertrek in 1826 werd wegens bezuiniging geen directeur meer aangesteld,...