Wat is de betekenis van S?

2023-06-08
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie (2023)

S

Sorry

Direct toegang tot alle 20 resultaten over S?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

S

1) (Hoofldetter) Romeins getal 90; Sextus of Servius (Romeinse eigennamen); Sanctus: heilige; sulfiir: zwavel; slower: langzamer (op uurwerken). 2) (kleine letter) sive: of; in natuurk. formule: afgelegde weg; shilling.

Lees verder
2023-06-08
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

S

is het chemisch symbool voor zwavel.

2023-06-08
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

S

(un, une), s (de letter); S. = Son (Sa, ), Sud; s’ = se.

2023-06-08
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

S

(de letter) S; Southern); ’s = has, is, us.

2023-06-08
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

S

de letter S.

2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

S

I. v. (s’en, s’s, ook: essen), 1. als klank, 15de medeklinker ; als teken 19de letter van ons alfabet; de lange s (ſ) wordt niet veel meer geschreven; 2. de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, kaartsysteem enz. die met een s beginnen; 3.Romeins cijfer voor het getal 90; 4. wat de vorm van een dru...

Lees verder
2023-06-08
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

S

als afkorting = Sextus. S. of Sp. = Spurius; S. C. = Senatus consultum: S. P. Q. R. = Senatus populusque Romanus.

Lees verder
2023-06-08
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

S

negentiende letter van het alphabet, sisklank, de Phoen. samech, de Gr. sigma. Afkortingen: (op munten) S — sacer, salutem, senatus, sextus, signavit, sive of sen; (op recepten) sumatur (neem); in scheik. — sulphur, zwavel: op horloges: slow, langzaam; in Eng. shilling, schelling; in muz.: signo, teken; voor heilige namen (Ital.)...

Lees verder
2023-06-08
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

s

= salus. (Lat.) heil, welzijn; (ook:) = senatus, senaat.

Lees verder
2023-06-08
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

s

v. s’s, sje (1 als klank: een medeklinker; 2 als teken: de negentiende letter van het alphabet; 3 al de woorden in een woordenboek enz. onder s): 1. naar de plaats in de mond, waar de s gesproken wordt, noemt men de s tandmedeklinker of dentaal; 2. een mooie s; 3. moet ik zoeken bij de s of bij de z? nog: naam van sommige zaken met de vorm va...

Lees verder
2023-06-08
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

S

in de muziek: afkorting v. → segno; op uurwerken - afkorting v. slow (= langzaam) ; i/d scheik. afk. voor → zwavel (sulfur).

2023-06-08
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

S

Negentiende letter van het alphabet, die in de Nederlandsche taal een sisklank, de stemlooze dentale fricatief (➝ Medeklinker) voorstelt. Het letterteeken is via de Grieksche sigma uit de Semietische sjin ontstaan. Afkortingen. S. in Rom. inscripties e.d. beteekent: Sextus, salutem, sanctus, signum, etc.; S in scheikunde = sulfur, ➝ zwavel; s in...

Lees verder
2023-06-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

s

v. afkorting van : → salva venia

2023-06-08
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

S

= signa, signetur (Lat., teeken op, er worde opgeteekend), gebruiksaanwijzing op het recept.

2023-06-08
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

S

= signa, signetur (Lat., teken op, er worde opgetekend), gebruiksaanwijzing op het recept, ook: seu, sive = of; en ook (in de chirurgie): afkorting voor sacrale wervel. Verder hoofdletter S = secretor (zie ald.), kleine letter s = non-secretor (zie ald.).

2023-06-08
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

S

S - de Grieksche sigma, de Phoenicische samech, komt op munten, in handschriften, enz. voor als afkorting van Sacer, Salutem, Sextus (Rom. naam), signavit, seu of sive, op recepten voor sumatur (men neme) of signetur (men teekene), in de scheikunde voor sulfur (zwavel), bij ’t kompas in Engelsche uurwerken voor slow (langzaam), in Engeland voor shi...

Lees verder
2023-06-08
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

S

I v./m., afk. van: 1. Lat. sive, hetzij; 2. (o puurwerken) Eng. slow, langzaam. II S, v./m., 1. eenhedensymbool (niet cursief geschreven) voor: Siemens; 2. groothedensymbool (cursief geschreven) voor: entropie; 3. [Lat. sulphur], symbool voor het scheikundig element zwavel.

Lees verder
2023-06-08
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

s

s. - = salus: heil.

2023-06-08
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

S

s, de 19de letter van het alphabet; zij is een tongletter en behoort tot de schuringsgeluiden; bij de vorming der s schuurt de lucht door een nauwe opening tusschen de punt der tong en het harde verhemelte. Als rom. getaJteeken: s 90, S = 90.000. S op fr. munten beteekent dat zij geslagen zijn te Troyes. In de scheikunde is S de verk...

Lees verder