Wat is de betekenis van S. S?

2023-06-08
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

S. S

afkorting van 1. Soci’etas Salesia’na of Soci’etas Sanc’ti Francis’ci Sale’sii, officieele naam van de paters → Salesianen; 2. Soci’etas Sulpicien’sis, de in Nederland en België niet bekende congregatie der priesters van Saint-Sulpice.

Lees verder

Direct toegang tot alle 9 resultaten over S. S?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

S. S

= 1 Sacra Scriptura, (Lat.) de Heilige Schrift of Sacrae Scripturae, van de H. Schrift; 2 (ook s.s.) stoomschip; 3 summa summarum, alles bij elkaar; 4 Staatsspoorwegen; 5 Schutzstaffel, (D.) veiligheidskolonne (bij de N.S.D.A.P.).

2023-06-08
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

S. S

1. Lat. Sacra Scriptura, de H. Schrift; 2. Staatsspoorwegen; 3. Stoomschip.

Lees verder
2023-06-08
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

S. s

afkorting v. → Staatsspoorwegen.

2023-06-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

S. S

I. afkorting van: 1. →: Sacra Scriptura. 2. Staatsspoorwegen. 3. Stoomschip. II. [afkorting van Dui. S(chutz)-S(taffel), beveiligingsgelid] paramilitair keurkorps in het nationaalsocialistische Duitsland, met bruin hemd en zwarte das.

Lees verder
2023-06-08
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

S. S

= sensu strictiori, in engeren zin.

2023-06-08
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

S. S

Stoomschip, Staats-Spoorwegen.

2023-06-08
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

S. S

S. S. - = sacra scriptura: de heilige schrift.

2023-06-08
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

S. s

afkorting voor Sacra Scriptura, (lat.) Heilige Schrift; of voor Sua Sanctitas, (lat.) Zijne Heiligheid, titel van den paus; ook voor Summa summarum, (lat.) alles te zamen; eindelijk ook voor Similia similibus (zie ald.).