Wat is de betekenis van Ruil?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Ruil

Iets krijgen en er iets anders voor teruggeven. Indirecte ruilhandel in goederen en diensten met behulp van geld. Directe ruilhandel in goederen tegen goederen.

2024-06-15
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ruil

ruil - zelfstandig naamwoord 1. overgave van het een tegen het ander ♢ Wilhelm stelde een ruil voor: ik jouw fiets en jij mijn step 1. een goede ruil doen [meer ontvangen dan je geeft] ...

2024-06-15
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Ruil

zie Dwaallicht, Vuurman.

2024-06-15
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

ruil

Vrijwillige uitwisseling van ruilobjecten tussen ten minste twee partijen.

2024-06-15
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

ruil

vorm van verwerving van bibliotheekdocumenten waarbij bibliotheken doubletten of eigen uitgaven van de bibliotheek, of van de instelling waarvan zij deel uitmaakt, onderling uitwisselen, al dan niet met gesloten beurs.

2024-06-15
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Ruil

De uitwisseling van producten, geld, arbeidsinspanning of andere ruilobjecten tussen koper en verkoper.

2024-06-15
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

ruil

die verwisseling van een voorwerp vir ‘n ander; geruil, een voorwerp in die plek van ‘n ander gee of neem, verwissel.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Ruil

s., ruil.