Ruil betekenis & definitie

Iets krijgen en er iets anders voor teruggeven. Indirecte ruilhandel in goederen en diensten met behulp van geld. Directe ruilhandel in goederen tegen goederen.