Wat is de betekenis van Ridderlijke Duitse Orde?

1949
2021-01-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ridderlijke Duitse Orde

ridderorde, gesproten uit primitief hospitaal in Palestina tijdens kruistochten (1190); daaraan werd 1198 een strijdbare broederschap van Duitse ridders verbonden, bestemd om het Heilige Land te verdedigen en pelgrims te beschermen. Van vorsten en edelen verwierf de Orde bezittingen, welke in balijen waren verenigd. In 13e eeuw kreeg zij pol. betek...

Lees verder