Wat is de betekenis van Christus-orde?

1955
2021-01-24
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CHRISTUS-ORDE

is een geestelijke ridderorde, in 1318 gesticht door koning Dionysius van Portugal in de strijd tegen de Moren, die in 1797 een wereldlijke orde van verdienste werd. Christus-orde is ook de naam voor een hoge pauselijke onderscheiding (zie Ridderorden en Onderscheidingen).

1933
2021-01-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Christus-Orde

Christus-Orde - 1° geestelijke ridderorde, in 1318 door koning Dionysius van Portugal gesticht en tot diep in den modernen tijd machtig en bloeiend. De groote bevoegdheid, door den Paus aan den grootmeester (die altijd lid was van het koninklijk huis) verleend, en het patronaat der Orde over de Portugeesche missiën, zijn aan de Afrikaansch...

Lees verder
1916
2021-01-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Christus-orde

Christus-orde - 1) Oorspronkelijk een geestelijke ridderorde in Portugal; toen in 1312 de orde der Tempeliers opgeheven werd, werden de goederen dier orde later door koning Dionysius van Portugal geschonken aan de op 14 Aug. 1318 opgerichte nieuwe orde der ridders van Christus, die in 1319 door paus Joannes XXII bevestigd en aan de regelen van den...

Lees verder
1908
2021-01-24
Vivat

Schrijver op Ensie

Christus-orde

1) Oorspronkelijk een geestelijke ridderorde in Portugal; toen in 1312 de orde der Tempeliers opgeheven werd, werden de goederen dier orde later door koning Dionysius van Portugal geschonken aan de op 14 Aug. 1318 opgerichte nieuwe orde der ridders van Christus, die in 1319 door paus Joannes XXII bevestigd en aan de regelen van den h. Benedictus ve...

Lees verder
1870
2021-01-24
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Christus-orde

Christus-orde is de naam van eene Pauselijke en Portugésche ridderorde. Aanvankelijk omvatte zij slechts geestelijke personen, want toen in 1312 de orde der Tempelridders werd opgeheven, deed koning Dionysius van Portugal haar onder dien gewijzigden naam in zijn rijk voortbestaan, 't geen door paus Johannes XXII werd goedgekeurd. De magt der Orde w...

Lees verder