Wat is de betekenis van Duitse Orde?

1994
2022-10-02
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Duitse Orde

Duitse Orde, (Ordo Sanctae Mariae Theutonicorum Hierosolymitani), geestelijke ridderorde, in 1189 gesticht in Akko (Palestina) tijdens de → derde kruistocht (1189-1192). Evenals de leden van de → Tempeliers en de → Johannieterorde legden ook de ridders van de Duitse Orde de kloostergelofte van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede af en beloofden zij...

Lees verder
1985
2022-10-02
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

DUITSE ORDE

ontstaan tijdens de kruistochten, opgericht door Duitse en Nederlandse ridders in 1190, o.m. ter verpleging van zieken en gewonden. De orde van Teutoonse of Dietse ridders, zoals zij aanvankelijk ook werden genoemd, droegen als ordekleed een mantel met zwart kruis. Al spoedig zouden zij zich ook vestigen in West-Europa, m.n. in Duitsland en de Nede...

Lees verder
1982
2022-10-02
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

DUITSE ORDE

(Marianen). Orde, ontstaan uit een broederschap van Duitse burgers die te Acco (Palestina) in 1189 een primitief hospitaal stichtten voor de verpleging van zieke en gewonde kruisvaarders. Rond dit hospitaal, dat later een definitieve vorm kreeg en gewijd was aan Maria (vandaar de naam Marianen) is een ridderorde ontstaan. De leden moesten van adell...

Lees verder
1981
2022-10-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Duitse orde

gesticht 1190 tijdens de 3de kruistocht door Duitse kooplieden die hospitalen stichtten; later een krijgsorde tegen vijanden van de Kerk, met ridders van Duitsen bloede als leden. Beschermd en verrijkt door paus en keizer stichtte de Duitse Orde een moderne staat in Pruisen, ca. 1200. Grootste macht ca. 1400 in het gebied tussen Oder en Fins...

Lees verder
1981
2022-10-02
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Duitse Orde

(Ordo Sanctae Mariae Theutonicorum Hierosolymitani), geestelijke ridderorde gesticht 1198 naar aanleiding van de Derde Kruistocht (1189—92). In de Nederlanden (partes inferiores) ontstonden uiteindelijk twee balijen of provincies (→ Alde Biezen en Utrecht). De Utrechtse Balije, begin 17e eeuw overgegaan tot het protestantisme, heeft, ond...

Lees verder
1973
2022-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Duitse orde

(Deutscher Orden Sankt Mariens zu Jerusalem), geestelijke orde van ridders, ontstaan uit een Duitse hospitaalstichting (1190) te Akko in Palestina. In 1198 werd de orde opgericht met het doel het geloof met het zwaard te verdedigen en zieken te verzorgen. De orde verwierf in geheel Europa uitgebreide bezittingen, buiten Duitsland m.n. in Frankrijk,...

Lees verder
1958
2022-10-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

DUITSE ORDE

Geestelijke ridderorde, gesticht 1189, o.a. zich wijdend aan ziekenverpleging. Commanderijen in Nes bij Akkrum (1243-1580) en in Oudeschoot. De zusters van Mariënbos waren tijdelijk aangesloten.

Lees verder
1955
2022-10-02
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DUITSE ORDE

ontstond uit een broederschap van Duitse burgers, die te Acco een hospitaal stichtten. In 1198 werd zij omgevormd tot een ridderorde met de regel van de Tempeliers. Tussen 1230 en 1283 veroverden zij het nog heidense Pruisen, dat werd gekerstend en gegermaniseerd. In 1525 ging de grootmeester Albrecht van Brandenburg over tot de Hervorming. Ook in...

Lees verder
1949
2022-10-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Duitse Orde

Duitse Ridders, Christelijke ridderorde, evenals de Johannieter Orde en de Orde der Tempelieren ontstaan tijdens de Kruistochten. Gesticht in 1190 te Akka, om Duitse pelgrims te verplegen en te steunen. Ordekleed: witte mantel met zwart kruis. In het begin der 13e eeuw verplaatst naar de Oostzeelanden, waar zij onder de grootmeesters Herman von Sal...

Lees verder
1947
2022-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DUITSE ORDE

een der grote geestelijke ridderorden (z Johannieter Orde en Tempelorde), die tijdens de kruistochten gesticht werden. Zij ontstond gedurende de derde kruistocht uit een hospitaal, bij de belegering van Acca opgericht (1191). Oorspronkelijk stelde de Orde zich tot doel de Duitse pelgrims naar het Heilige Land te beschermen. Zij hield zich bezig met...

Lees verder
1900
2022-10-02
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Duitse orde

Gesticht in 1190 in Akko tijdens de derde Kruistocht. In 1198 werd het een ridderorde met een dubbel doel: de gewapende verdediging van het christelijk geloof en de zorg voor zieken, armen en pelgrims. De orde werd verdeeld in provincies ( (zie) balije), geleid vanuit een Landscommanderij, waaronder (zie) commanderijen als vestigingsplaatsen. Beken...

Lees verder