Wat is de betekenis van Regeeren?

1934
2022-08-19
Maatschappelijk leven

Maatschappelijk leven

Regeeren

Hoe geschiedt nu het eigenlijke „regeeren”? Wij moeten vooropstellen, dat de Koningin nooit voor de daden der regeering kan worden verantwoordelijk gesteld. Die verantwoordelijkheid berust bij de ministers, bij het Kabinet. Dat kan te allen tijde voor wat het heeft gedaan of wat het heeft nagelaten, ter verantwoording worden geroepen do...

Lees verder
1898
2022-08-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Regeeren

Regeeren - (regeerde, heeft geregeerd), regelen, besturen: een schip, een paard regeeren; — het roer regeeren, goed kunnen sturen; — God regeert de wereld, regelt daarin alles; — in, over een land regeeren, heerschen; — het gezag uitoefenen: de vrouw regeert haar man; hij heeft lang geregeerd; — hij wil alleen rege...

Lees verder
1898
2022-08-19
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Regeeren

zie Beheerschen.