Maatschappelijk leven

Maatschappelijk leven

Gepubliceerd op 12-09-2021

Regeeren

betekenis & definitie

Hoe geschiedt nu het eigenlijke „regeeren”? Wij moeten vooropstellen, dat de Koningin nooit voor de daden der regeering kan worden verantwoordelijk gesteld. Die verantwoordelijkheid berust bij de ministers, bij het Kabinet.

Dat kan te allen tijde voor wat het heeft gedaan of wat het heeft nagelaten, ter verantwoording worden geroepen door de Staten-Generaal. Dat gebeurt o.a. bij de bekende interpellaties. Meestal hebben deze ten doel het verkrijgen van inlichtingen van de Regeering, maar vaak hebben zij de strekking van het ter verantwoording roepen van een Minister, of wel van het heele Kabinet, voor bepaalde daden der Regeering. Overigens komt het gansche regeeringsbeleid ter sprake bij de jaarlijksche behandeling der begrooting.