Wat is de betekenis van Strenge heeren regeeren niet lang?

1925
2022-05-21
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Strenge heeren regeeren niet lang

D.w.z. wanneer men al te streng is, verliest men spoedig zijn gezag; een al te streng bestuur duurt niet lang; dikwijls van een strengen winter gezegd. Vgl. Campen, 1: strenghe heeren richten niet langhe; Spieghel, 288; De Brune, 305; Smetius, 154: strenge Heeren zijn van Cort-rijck, Tuinman, I, 369 en Harreb. I, 296 a. Ook in het fri.: strange hea...

Lees verder