Wat is de betekenis van Beheerschen — besturen — gebieden — heerschen — regeeren?

1898
2022-05-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Beheerschen — besturen — gebieden — heerschen — regeeren

Macht hebben om uitvoering aan zijn wil te geven. Beheerschen is het transitieve van heerschen; beide stellen op den voorgrond macht, waaraan kracht verbonden is, hetzij deze door de meerderheid of door de hooge plaats van dengene, die ze uitoefent ontstaat. Gebieden onderstelt een onbeperkt gezagvoeren. Regeeren wordt alleen gezegd van koningen en...

Lees verder