Wat is de betekenis van Ratsmodee?

1998
2023-01-28
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Ratsmodee

1. krijg de -,platte verwensing. Syn. krijgde pleuris; krijg de rattenkankerenz. En krijg verder allemaal maar de ratsmodee hoor. (Ben Borgart: Blauwe nachten, 1978) 2. naar de -,naar de bliksem, de verdommenis. Wellicht hebben we hier te maken met een contaminatie van ratsen asmodee(de duivel, de koning der demonen). Vgl. de Jiddische uitdr. nooc...

Lees verder
1997
2023-01-28
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

ratsmodee

De verwensing loop naar de ratsmodee! is een eufemistische substitutievloek van loop naar de duivel! Ook komt voor het elliptische de ratsmodee! De betekenis is die van ‘loop naar de bliksem, loop naar de verdommenis, donder op’. Van Dale (1992) vermeldt ook nog de werkwoordelijke uitdrukking naar de ratsmodee ga...

Lees verder