Wat is de betekenis van Pop?

2020
2021-06-13
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Pop

Zie Poppe

2020
2021-06-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

pop

1) (1869) (oorspr. stud.) gulden. Oneerbiedig genoemd naar de Nederlandse maagd op het oude muntstuk. Voor de gulden kende men vroeger een resem populaire benamingen: baardmannetje*; bal*; kakie*; man* met de stok; piek*; pieterman*; sjoof (of soof)*; voorwiel*. • Van Tuyll, geef me eens duizend pop. (P.A. Daum: Uit de suiker in de tabak. 1885...

Lees verder
2019
2021-06-13
Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

pop

gulden In deze betekenis in 1905 voor het eerst aangetroffen, in een literaire tekst. In 1906 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst, De Boeventaal van Köster Henke. Köster Henke vermeldt het in de vormen pop, poppie en poppetje . In 1913 dichtte Theo Daan, in Studenten-liedjes: Dan een braaf stu...

Lees verder
2019
2021-06-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

POP

POP - Zelfstandignaamwoord 1. (initiaalwoord), (afkorting) Persoonlijk Ontwikkelingsplan; een plan waarin de lerende zelf vaststelt wat hij wil leren, hoe hij dat wenst te leren en waarom

Lees verder
2018
2021-06-13
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

POP

Persoonlijk OntwikkelingsPlan: een al dan niet digitaal document waarin de student zijn of haar ontwikkelingsplannen bijhoudt en bijstelt o.b.v. reflectie, toetsing, feedback e.d.

2018
2021-06-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

pop

pop - zelfstandig naamwoord 1. figuur in de vorm van een mens ♢ veel meisjes spelen met poppen 1. nu heb je de poppen aan het dansen [nu begint de ruzie] 2. poppetje gezien, kas...

Lees verder
2017
2021-06-13
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Pop

Pop - afk. van populair. Niet te pop zijn, hé?

2014
2021-06-13
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

pop

(afbeelding van de Nederlandse maagd of Pallas Athene op 17de- en 18de-eeuwse munten), 1. gulden: ’t Schijnen rijke jongens te zijn; wees niet gek, Teun: een pop is gauw verdiend, V. MAURIK.7 58; 2. liefkozende aanspreekvorm voor klanten van een prostituee: ENDT.

Lees verder
2010
2021-06-13
Leerboek HRM

Leerboek HRM

POP

Een plan waarin staat op welke wijze de medewerker zich verder zal ontwikkelen en welke steun de organisatie daarbij zal verlenen. Soms spreekt men van een POR, een persoonlijke ontwikkelingsrekening, wanneer er sprake is van een financiële tegemoetkoming.

2003
2021-06-13
Popmuziek

van A tot Z

Pop

Afkorting van populaire muziek. In pop draait het, in tegenstelling tot rock, doorgaans om het liedje en de productie en minder om stijl en tekstuele inhoud. Popliedjes kenmerken zich door een toegankelijk karakter en zijn in principe bedoeld voor een breed (massa)publiek. Gimmicks worden hierbij niet gemeden. Trends, mode en imago zijn onlosmakeli...

Lees verder
2001
2021-06-13
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

POP

- Point of Presence Toegangspunt tot Internet bij een Internet-provider. Veel providers hebben per basistariefgebied een POP opgezet, zodat abonnees tegen lokaal tarief kunnen inbellen op een POP. Zie ook: ISR

Lees verder
1998
2021-06-13
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Pop

te -/poop te vrijpostig, een al te gemeenzame toon aanslaand. Popof poopzijn hier afkortingen van ‘populair’. De uitdr. stamt uit het soldatenslang, maar wordt tegenwoordig in ruimere kring (bijv. onder jongeren) gebruikt: niet tepop/poop, hél?Oorspr. de aanmaning van een meerdere aan een lagere in rang om zich wat beleefder te gedragen.

Lees verder
1998
2021-06-13
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

pop

plaatje

1997
2021-06-13
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

pop

Mullebrouck (1984) kent voor Vlaanderen de verwensing ga met de poppen spelen! De intentie van de verwensing is niets anders dan iemand (waarschijnlijk vooral kinderen) met een kluitje in het riet te sturen. zie kolere, kont, koperen.

Lees verder
1995
2021-06-13
Martin Bannink

Auteur internet.taal (1995)

POP

Heeft twee betekenissen: 'Point Of Presence' en 'Post Office Protocol'. - Point Of Presence: een fysieke locatie (meestal een stad, niet virtueel, maar echt), waar via een lokaal telefoonnummer een toegang tot Internet bestaat. In de regel gaat het om je access provider. - Post Office Protocol: de technische omgeving waarin e-mailprogramma's zoa...

Lees verder
1993
2021-06-13
NIMA

Nima marketing lexicon

Pop

(Point Of Presence) Inbelpunt van een access provider.

Lees verder
1990
2021-06-13
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

pop

pop - Beeldjes die mensen of dieren voorstellen, inclusief maar niet uitsluitend de figuurtjes die bedoeld zijn als speelgoed voor kinderen, vooral meisjes, of als verzamelobjecten voor volwassenen. Poppen stellen vaak een baby of vrouw voor en hebben soms beweegbare armen en benen. Dikwijls is het mogelijk ze andere kleding aan te trekken. Een pop...

Lees verder
1987
2021-06-13
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

POP

Point-Of-Purchase. Aankooppunt (voor aanbieder: verkooppunt of POS, zie aldaar).

1980
2021-06-13
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Pop

Het schijnt dat het woord pop in de betekenis: geldstuk ter waarde van een gulden aan de studententaal is ontleend. Zij waren het die de Nederlandse Maagd die op de gulden stond afgebeeld, oneerbiedig ‘pop’ hebben genoemd en het woord is in de algemene taal opgenomen en in gebruik gebleven, al is de Nederlandse Maagd verdwenen. Dat de n...

Lees verder
1977
2021-06-13
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

pop

pop - liefje (vrouw die men als een pop koestert), vervolgens ook: lichtekooi (vgl.poes, poet, meisje t.d.). Een lammen dove poppe, Een out verompelt vel Ende die haer speten oppe (= zich opdirken, H.) Om eenen jonghen ghesel, Antw. Liedb. (ed. VON FALLERSLEBEN) LIV [1544]. 't Volk denkt dat gij (Achilles) treurt; maar gij speelt op de harp,...

Lees verder